Anderssons lador förblir tomma

BUDGET. Finansminister Magdalena Andersson (S) fortsätter att hävda att ladorna för offentliga finanser är tomma och att det beror på alliansens politik.

 

Inte bara alliansens företrädare har kritiserat Magdalena Andersson för att svartmåla svensk ekonomi när hon hävdat att ”ladorna är tomma”. Även det Finanspolitiska rådet har gått i polemik med regeringen. Men när Magdalena Andersson presenterade regeringens budget för nästa år med en prognos för svensk ekonomi försökte hon förklara sin ståndpunkt.

Strukturellt sparande

Det handlar om det som kallas strukturellt sparande i de offentliga finanserna och dess relation till överskottsmålet. Det strukturella sparande är ett mått över de offentliga finanserna mår som är rensat för konjunktursvängningar.      

– Det som sätter begränsningar i budgeten är det offentliga sparandet i ekonomin. Det är ett underskott på två procent och det strukturella underskottet är på en procent, sade hon på presskonferensen.

Måtten för det offentliga sparandet är uttryckt som procent av BNP. Målet för de offentliga finanserna är ett överskott på 1 procent sett över en konjunkturcykel. Då ska också det strukturella sparandet visa ett överskott på en procent. Men så är det inte. 

– Banan för de offentliga finanserna varierar inte runt en procent utan runt minus en procent, sade Andersson.

Målet långt borta

I pengar räknat är det, enligt Andersson, 75 miljarder som saknas.

– Det räcker inte med en normal konjunkturåterhämtning. Det är för mig en tom lada, sade Magdalena Andersson.

Men banan tillbaka till överskottsmålet blir en uppgift för framtida regeringar.

– Det är inte lämpligt att ta sig tillbaka till 2018 eftersom vi har en ganska låg statsskuld, sade hon.

Dyster prognos

Överlag upprepade Andersson samma budskap som tidigare, att BNP blir lägre än vad man trodde i våras. Det gäller även i Europa.

– BNP nedrevideras både i år och nästa år. Återhämtningen är svagare i hela Europa än vad vi hoppades i våras.

I regeringens finansplan fortsätter sysselsättningen att öka. Men arbetslösheten är kvar på hög nivå.

Magdalena Andersson förklarar det med att långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt under lågkonjunkturen för att därefter fastna på höga nivåer. 

Regeringspartierna har Vänsterpartiet med sig. Men för att få igenom budgeten i sin helhet krävs att en samlad opposition inte väljer ett annat alternativ. Alliansen ska presentera ett gemensamt budgetalternativ. Frågan blir hur Sverigedemokraterna agerar. Om SD skulle rösta för alliansens alternativ fälls regeringens budget.  

Forrige artikel Nu har samtliga statsråd sällskap Nu har samtliga statsråd sällskap Næste artikel Brottsling ska betala mer till offer