Andersson ser ljust på svensk ekonomi

BUDGET. Det går bra för Sverige. Trots att kostnader för migrationen ökar med 31 miljarder under 2016 förbättras statsfinanserna jämfört med prognosen i höstas.

– Det går väldigt bra för svensk ekonomi. Enligt Financial Times ligger vi sexa i världen, sade finansminister Magdalena Andersson (S), på en pressträff där regeringens vårbudget presenterades.

Vårbudgeten är ett mindre omfattande dokument än höstbudgeten och målar de mer långsiktiga riktlinjerna för den svenska ekonomin. Samtidigt presenteras också de ändringar för statens inkomster och utgifter som regeringen föreslår för innevarande år.  

Även om det ser bra ut i Sverige just nu varnar finansministern för internationell oro. Det handlar om risker för svagare utveckling i världsekonomins draglok USA och Kina, men också om finansiella risker på grund av pressade banker i många länder.

Regeringens vårbudget

Klicka på en bubbla för att expandera.
Håll musen över bubblan för att se hur stor budgetposten är.

 

= mer pengar


= mindre pengar

Grafik: Ola Hjalmarsson

Sveriges tillväxt visar, enligt Andersson, flera styrketecken. Det handlar om att tillväxten per capita har ökat. Att tillväxten tidigare nästan uteslutande var en följd av ökad sysselsättning och inte ökad produktivitet såg finansministern som ett stort problem. Tillväxten är också stark tack vare att Sveriges marknadsandelar för exporten ökar.

Den höga produktionen i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft.

– Ungdomsarbetslösheten sjunker särskilt snabbt, sade Andersson.

Varnar för flaskhalsar

Men även på detta område lyfte Magdalena Andersson ett varnande finger för flaskhalsar i ekonomin eftersom det finns rekordmånga lediga jobb och det är ett ansträngt resursnyttjande i flera branscher.

När ekonomin går på högtryck innebär det också positiva effekter för statens finanser.

– Det är kraftigt förbättrat sparande jämfört med tidigare prognos statsskulden sjunker snabbare än vad vi trodde i december.  

Under året är den enskilt största förändringen ökade kostnader för migrationen på 31 miljarder kronor. Sammantaget ökar statens utgifter med 27 miljarder kronor, jämfört med budgeten i höstas. En del av ökningarna för migrationen finansieras genom att det internationella biståndet minskas med fyra miljarder.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
BNP 3,8 3,5 2,5 2 2,2 2,7
Sysselsättningsgrad 66,7 67,1 67,5 67,2 67 67
Arbetslöshet 7,4 6,8 6,3 6,4 6,5 6,6
KPI 0,0 0,9 1,6 2,3 3,2 3,2

Fakta

 

Forrige artikel Odenberg ifrågasätter målet 100 procent förnybart Odenberg ifrågasätter målet 100 procent förnybart Næste artikel För tidigt att bjuda upp till dans För tidigt att bjuda upp till dans
Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

ÖVERBLICK. Med anledning av turerna kring Sveriges tidigare kinaambassadör anmäler Vänsterpartiet förra utrikesministern. Eskil Erlandsson frias från anklagelser om sexuellt ofredande och Labour knappar in på Tories inför ödesvalet i Storbritannien.