Allt färre behöver bidrag

UTANFÖRSKAP. Förra året minskade antalet personer med socialbidrag. Det var också färre med arbetslöshetsersättning och förtidspension. Men antalet med sjukpenning fortsatte att öka.

Statistiska centralbyrån, SCB, mäter varje år antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag; sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Förra året var det sammanlagt 805 574 personer, eller 14,3 procent av alla i åldersgruppen 20–64 år. Andelen som förra året levde på ersättningar och bidrag är den lägsta sedan startåret för statistiken 1990.

Det kan jämföras med åren 1992–2006 då andelen med ersättningar och bidrag låg kring 20 procent. Högsta andelen var 1994 med 22,6 procent.

En huvudfråga för Alliansen

Att minska utanförskapet, antalet personer som behöver bidrag och ersättningar för sin försörjning, var en av de stora frågorna för Alliansen i valet 2006.

Också inför valet i höstas lyfte Allianspartierna frågan: ”Sedan 2006 har 300 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Samtidigt har närmare 200 000 människor lämnat utanförskapet under Alliansregeringens tid. Vi vill att ännu fler ska få vara en del av den samhörighet som ett jobb ger”, skrev Alliansen i sitt valmanifest 2014.

År 2006 var 1 022 168 personer i det som Alliansen kallar utanförskap. Förra året hade antalet alltså minskat till 805 574 personer. Andelen hade minskat från 19,1 till 14,3 procent.

Förre sjuka och förtidspensionerade

Stramare regler för att få förtidspension och sjukpenning ligger bakom större delen av minskningen. Antalet med förtidspension minskade under Alliansens tid från 453 962 till 292 905 helårspersoner. Antalet med sjukpenning minskade från 175 877 till 144 299 personer, men har ökat varje år sedan 2010 då antalet var 90 614 personer.

Också antalet öppet arbetslösa har minskat under Alliansperioden, från 178 278 till 87 575 personer, medan arbetslösa i åtgärder har ökat från 134 136 till 184 476 personer.

Socialbidragstagarna blev fler under Alliansregeringen. År 2006 betalade kommunerna ut bidrag till 79 915 helårspersoner. Förra året hade antalet ökat till 96 319 personer.

Andelen som försörjs med bidrag och ersättningar är ojämnt fördelade över landet. Andelen är lägst i Stockholms län (10,9 procent) och högst i Gävleborg (18,3 procent).

 

Länk till statistiken

 

Forrige artikel Nytt presstöd ska gagna samer och funktionsnedsatta Nytt presstöd ska gagna samer och funktionsnedsatta Næste artikel Gratis medicin till barn kan bli en dyr affär Gratis medicin till barn kan bli en dyr affär
LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

DEBATT. Nu måste huvudmän och rektorer i samråd med skyddsombuden fatta aktiva beslut om undervisning ska ske på distans. De lärare som fortsätter undervisa på plats ska erbjudas kostnadsfria munskydd, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.