Debatt

Allmännyttan: Mer krävs för att vända utsatta områden

DEBATT. För att vända utvecklingen i utsatta områden behöver kommunen, skolan, polisen, näringslivet, föreningslivet och bostadsbolagen bli bättre på att samarbeta, skriver politiker och tjänstemän från Botkyrkabyggen och Sveriges allmännytta.

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Segregation, rädsla och ojämlikhet. Det är lätt att fastna i problemen i utsatta områden. Men hopplöshet kan aldrig vara den väg som vi väljer. Politiker har i sina allmännyttiga bostadsbolag ett viktigt verktyg för att skapa ett bättre samhälle.

Inkluderande, trygga samhällen där människor ges möjlighet att förverkliga sina drömmar skapas lokalt och med idogt arbete. Vi vet att det är så men fler måste gå från ord till handling. Nu gäller det att bli bättre på hållbara affärer, samarbeten och oglamoröst vardagsgnetande.

Ökad självständighet

Den 18 september möts 300 personer från hela landet i Botkyrka för att lära sig mer om hur allmännyttan bidrar till FN:s Agenda 2030.  Vi väljer att lyfta konkreta handlingar som bidrar till positiva spiraler i stället för att fastna i problemformuleringar.

Ett exempel är Botkyrkabyggens jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka som ger jobb och språkstudier till kvinnor med utländsk härkomst. Deras självständighet ökar med egen inkomst och möjlighet att själva föra sin talan utan tolk.

Återta platser från kriminella

Vi, med våra olika befattningar och politisk tillhörighet, är övertygade om att fler politiker, tjänstemän och näringslivet behöver se över sina affärer och samarbeten.

Ett annat exempel är bolagets trygghetsarbete med trygghetsvandringar, upprustade utemiljöer och samarbetet EST, Effektiv samordning för trygghet. I EST möts bolag, polis och kommun varje vecka för gemensam lägesbild och fördelning av resurser, samt åtgärder för att försvåra kriminalitet i några av landets mest utsatta områden. Till exempel har bolaget täckt fönster för att förhindra kriminella att bevaka polisens rörelser.

Botkyrkabyggen har även med polisen identifierat platser som behöver återtas från de kriminella. På en av de adresserna i Fittja har bolaget öppnat en ny mötesplats för områdets goda krafter. Där möts anställda, boende, föreningar och olika samhällsinstitutioner.

Detta är bara några exempel från ett enda bolag. Det finns ytterligare drygt 300 allmännyttor som även de bidrar till god samhällsutveckling. Så varför sker det då inte mer för att vända utsatta områden?

Vi har identifierat några framgångsfaktorer:

  • Fler pilotprojekt som utvecklar verksamheten

Det är i små pilotprojekt med tydligt syfte och mål som satsningar ska prövas under en begränsad tid. Efter utvärdering, skala upp det som fungerar och införliva det i den dagliga verksamheten. Håll ihop och håll i. Det är i vardagen, inte från estrader, som vi gör skillnad för människor.

  • Fler och bättre samarbeten

Kommunen med dess förvaltningar, skolan, polisen, privata näringslivet, föreningslivet och bostadsbolagen måste bli bättre på att samarbeta. Det är inte alltid så lätt. Förändring kräver djupt engagemang, tillit och tydliga roller. Att klargöra ansvarsfördelningen, dela lägesbilder och utvärdera gör att vi kan agera med den kraft som krävs för att vända utvecklingen.

  • Nya affärsmodeller

Allmännyttan och privata bolag behöver skapa affärsmodeller där satsningar på social och miljömässig hållbarhet hänger samman med ekonomisk hållbarhet för både bolaget och kunderna. Allmännyttan ska enligt lag kombinera samhällsansvar och affärsmässiga principer, det gör att både bolag och kommunledningar kan inspireras av till exempel Botkyrkabyggen i hur den hållbara affären kan bli en lönsam affär. Att skapa lönsamhet är nödvändigt eftersom det i förlängningen är det enda långsiktiga.

Inte lätt – men rätt

Vi, med våra olika befattningar och politisk tillhörighet, är övertygade om att fler politiker, tjänstemän och näringslivet behöver se över sina affärer och samarbeten. Vi påstår inte att det är lätt. Men det är rätt och det är hög tid.

 

Chris Österlund
Vd, Botkyrkabyggen
Bosse Johansson (S)
Ordförande, Botkyrkabyggen
Kia Hjelte (M)
Vice ordförande, Botkyrkabyggen
Anders Nordstrand
Vd, Sveriges allmännytta
Åsa Johansson (S) 
Ordförande, Sveriges allmännytta
Carin Ramneskär (M)
Vice ordförande, Sveriges allmännytta
Nämnda personer

Anders Nordstrand

Vd Sveriges allmännytta
(Socialhögskolan i Stockholm, 1985)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget