Alliansförslag om tioårig skola får majoritet

TILLKÄNNAGIVANDE. Alliansen har fått majoritet i utbildningsutskottet för förslagen om tioårig grundskola och om omdömen i ordning och reda.

Efter torsdagens möte i utbildningsutskottet står det klart att det finns en majoritet för tioårig grundskola, som är ett förslag från Alliansen. Sverigedemokraterna stöder Alliansens förslag. 

– Det är ett viktigt steg för att kunna ge tidiga insatser, säger Camilla Grönvall Waltersson, Moderaternas skolpolitiska talesperson, till Altinget.

Regeringen styrde om gammal utredning

Bakgrunden till oenigheten är att den förra regeringen tillsatte en utredning som skulle föreslå hur förskoleklassen skulle göras om till årskurs 1. Lågstadiet skulle därmed få fyra årskurser, 1-4.

Kunskapskraven vid utgången av lågstadiet skulle vara desamma som i dag. Utredningen skulle också titta på hur personalen i förskoleklassen med förskoleutbildning skulle kunna få kompletterande utbildning för att få lärarbehörighet för det nya lågstadiet. Ann-Marie Begler, som till vardags är generaldirektör för Skolinspektionen, leder utredningen.

Men regeringen har gett grundskoleutredningen nya direktiv som innebär att förskoleklassen blir obligatorisk och alltså en del i den nya tioåriga grundskolan, vilket inte är samma sak som Alliansen och Sverigedemokraterna nu försöker driva igenom.

Oppositionen vill styra tillbaka

Grönvall Waltersson hoppas att utskottets initiativ innebär att regeringen ändrar tillbaka direktiven till utredningen.

– Vi ser gärna förskolelärare som lärare i grundskolan, men det behöver utredas vilken fortbildning som behövs, säger hon.

På torsdagen enades utskottsmajoriteten också om att det bör införas ett omdöme i ordning och reda i skolan. Utbildningsutskottet vill att regeringen förbereder ett lagförslag om ordningsomdömen i årskurs 7 och uppåt. I utskottet har Alliansens även i denna fråga fått stöd av Sverigedemokraterna.

Dålig studiero

– Flera internationella undersökningar visar att Sverige ligger i topp när det gäller sen ankomst och ogiltigt frånvaro, säger Camilla Grönvall Waltersson.

– Vi har problem med studiero. Men regeringen gör ingenting på detta område, säger hon och påpekar att utskottets förslag går ut på att ordningsomdömet inte ska finnas med i slutbetyget. Det är också frivilligt för skolan att bestämma om den ska ha skriftliga omdömen eller inte.

Regeringen har inte visat något intresse för detta. Snarare tvärtom, eftersom den inte går vidare med den utredning från i höstas som tog upp frågan.

Enligt planerna ska riksdagen besluta om både ärendena den 20 maj. 

Forrige artikel Sverige ska bidra med räddningsinsats i Medelhavet Næste artikel Riksrevisionen kritiserar Vattenfall och regeringen Riksrevisionen kritiserar Vattenfall och regeringen

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.