Alliansen enig om låglönejobb

ARBETSMARKNAD. De borgerliga vill införa inträdesjobb där nyanlända och lågutbildade unga jobbar 70 procent av tiden och får utbilda sig resten av tiden.

De borgerliga partierna har tidigare haft enskilda lösningar för hur man ska få in fler lågutbildade unga och nyanlända  på arbetsmarknaden. Men på tisdagen presenterade man en ny typ av anställning – inträdesjobb.

– Sveriges största problem är skillnaden mellan de som har jobb och de som inte har jobb, sade moderatledaren Anna Kinberg Batra på en gemensam pressträff med de andra partiledarna i alliansen.

Riktat till nyanlända och unga

Reformen berör nyanlända, under de fem första åren i Sverige och ungdomar upp till 23 år som saknar fullständig gymnasieutbildning.

Förslaget går ut på att lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak på 21 000 kronor i månaden. Den övriga tiden, 30 procent, ska gå till att lära sig arbetet eller till utbildning. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att organisera eller bekosta eventuell utbildning. Man kan ha en denna typ av anställning i maximalt tre år.

Slopad arbetsgivaravgift

För att locka företag att anställa dessa personer ska arbetsgivaravgiften slopas i tre år.

– Det är en reform som ger möjlighet att kombinera jobb och utbildning, sade centerledaren Annie Lööf.

Jan Björklund, Liberalernas partiledare menar att denna reform inte är lika komplicerad som andra reformer som syftat till att ge jobb till dem som står långt från arbetsmarknaden.

– Det här är en stor skillnad. Det här är ingen arbetsmarknadsåtgärd. Det är en vanlig anställning. Det är enkelt. Tidigare har det varit för krångligt, sade Björklund.

Permanent utanförskap på spel

Lönen kommer att bli låg för många. Men Björklund jämförde med studenter och pensionärer som har lägre inkomster.

Björklund menar att reformen är ett intrång i lönebildningen, men att det är för mycket som står på spel för att låta arbetsmarknadens parter lösa detta.

– Permanent utanförskap står på spel, sade han.

Forrige artikel Friskolor rasar över ökad statlig makt Friskolor rasar över ökad statlig makt Næste artikel Försvarsuppgörelse ska ge fler soldater Försvarsuppgörelse ska ge fler soldater