AF avskaffar lagstadgade lotsar

ARBETSLIV. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg beslutade på fredagen att avsluta tjänsten etableringslots för nyanlända och säga upp kontrakten med alla lotsar. Detta trots att etableringslotsar är reglerade i lag, som bara riksdagen kan ändra.

Arbetsförmedlingen får allt fler klagomål på etableringslotsarna. Dessutom misstänker man brottslig verksamhet som bedrägeri, mutor, utpressning, försäljning av folkbokföringsadresser och hot. Både arbetssökande och förmedlare har utsatts för hoten.

– Min bedömning är att vi inte längre kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten. Vi känner också en stark oro när det gäller säkerheten för såväl våra arbetssökande som arbetsförmedlare, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Problemen ökade i höstas och Arbetsförmedlingen mäktar inte längre med att utreda alla klagomål och granska att allt går rätt till.

– Riskerna för felaktiga utbetalningar för denna tjänst är mycket stora. Som myndighet har vi ett ansvar att använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt. Därför avslutar vi tjänsten etableringslots, säger Mikael Sjöberg.

Kontrakten sägs upp

Nu sägs alla kontrakt upp. Uppsägningstiden är tre månader. Under den tiden går det inte att påbörja tjänsten för dem som är nyanlända till Sverige, och det går inte att byta etableringslots. Nyanlända som behöver socialt och praktiskt stöd kommer att få det på annat sätt.

Etableringslotsar infördes av Alliansregeringen 2010. Den rödgröna regeringen ville i budgetpropositionen för 2015 göra etableringslots till en behovsprövad tjänst från och med nästa år. På en presskonferens på torsdagen sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att etableringslotsar ska avskaffas.

Artikel på rikspolitiken: Jobb inom två år för nyanländ (19 februari)

Det är lag på etableringslotsar

Etableringslotsar är lagstadgade. I lagen om etableringsinsatser för nyanlända står det att Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av de kontrakterade leverantörerna av tjänsten etableringslots.

I författningskommentarerna (proposition 2009/10:60) skriver regeringen att det innebär att Arbetsförmedlingen är skyldig att tillhandahålla valfrihetssystem med etableringslotsar. ”I praktiken innebär bestämmelsen att när den nyanlände får en etableringsplan upprättad så ska Arbetsförmedlingen presentera en lista med de lotsar som Arbetsförmedlingen godkänt (s.k. lotsbank). Om den nyanlände inte själv väljer lots ska Arbetsförmedlingen i förväg ha bestämt ett s.k. ickevalsalternativ.”

I underlaget till beslutet att avskaffa etableringslotsar konstaterar Arbetsförmedlingen att beslutet innebär att myndigheten inte längre kan ”tillhandahålla den lots som den nyanlände har rätt till enligt 11 §”.

Inga planer på att ändra lagen

Regeringen har inga nära förestående planer på att föreslå riksdagen att paragrafen tas bort.

– Det här är Arbetsförmedlingens eget beslut. Men det är inte så att regeringen motsätter sig det, säger Victor Harju, vikarierande pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

– Vill de ändra sin praxis så kan de göra det, säger han.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har länge varit emot systemet med etableringslotsar. I maj förra året försvarade dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag (FP) i en interpellationsdebatt.

– Etableringslotsen infördes som ny aktör i och med etableringsreformen och utgör en viktig del i etableringsuppdraget, sade Erik Ullenhag.

Men etableringslotsar har blivit en kritiserad aktör. Nu gläds också Folkpartiet åt att Arbetsförmedlingen säger upp alla avtal med etableringslotsar.

– Det är bra att Arbetsförmedlingen i dag meddelar att man drar i handbromsen och säger upp avtalen, säger Folkpartiets talesperson för arbetsmarknad och integration, Roger Haddad.

Men han väntar sig att Arbetsförmedlingen gör en nystart och tecknar avtal med seriösa lotsar. Och Arbetsförmedlingen kan inte på eget bevåg avskaffa systemet med etableringslotsar, menar han.

– Det här är en rättighetslagstiftning, påpekar Roger Haddad.

– En myndighet kan inte avskaffa en rättighet.

Om etableringslotsarna ska bort måste det gå den vanliga lagstiftningsvägen.

– Regeringen måste lägga en proposition som riksdagen beslutar om, säger Roger Haddad.

 

Forrige artikel Regeringen: jobb inom två år för nyanlända Regeringen: jobb inom två år för nyanlända Næste artikel Civilanställd får leda förundersökning
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.