17 av 20 kommunalråd säger nej till miljözoner

MILJÖZONER. Det är få av de ledande politikerna i landets 20 största kommuner som vill införa miljözoner för personbilar. Bara tre av kommunalråden säger "ja" eller "kanske".

Intresset för att införa miljözoner för personbilar i kommunen är svagt bland de ledande politikerna i landets 20 största kommuner. Det visar Altingets enkät med kommunstyrelseordförandena (i några fall är det ett annat ansvarigt kommunalråd, men från samma parti, som har svarat).

Stockholms stad är fortsatt ensam vad gäller att faktiskt ha börjat arbeta med frågan, en utredning som ska vara klar under hösten år 2018.

– Vi är positiva till att det nu finns möjlighet  att införa miljözoner för miljöbelastande  bilar och lätta lastbilar men staden måste  först utreda förutsättningarna för detta gällande bland annat miljönytta och  samhällskostnader liksom möjliga årtal  och fordonsklasser samt möjlig geografisk omfattning, svarar stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Lund och Norrköping postiva

Ytterligare två kommunalråd är intresserade av prova åtgärden, men med varierande förankring i partiet lokalt. Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund, svarar ja.

– Vi vill pröva miljözoner i Lund. Var och i vilken omfattning får vi återkomma till.

Det kommer dock inte vara någon stor valfråga för Socialdemokraterna i Lunds kommun.

– Vi kommer att i alla frågor i valrörelsen  att vara öppna och ärliga. Däremot  kommer detta inte vara en av våra huvudfrågor i valrörelsen, svarar Anders Almgren.

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, är mer försiktigt positiv till att begränsa mindre miljövänliga bilars framfart inne i tätorten.

– Vi har inte tagit ställning men för egen del är  jag inte främmande för tanken. Men det måste  ske i en takt o på ett sätt som gör det möjligt för människor att anpassa sig, säger han.

Artigare avslag i S-kommuner 

I övrigt är det alltså ingen av de 20 största kommunerna där något av kommunalråden vill glänta på dörren till idén med miljözonerna. De socialdemokratiska kommunalråden tenderar att säga "nej" på ett något mjukare sätt, inte så förvånande med tanke på att det är en åtgärd från S+MP-regeringen.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, svarar exempelvis:

– Nej, jag ser inget behov av det för  närvarande. Jag anser däremot att det är  bra att kommunerna har möjligheten att  använda sig av detta som ett verktyg.

Anders Schönström (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö svarar:

– Vi har en god luftmiljö. Vid mätningar är vi den enda storstad som har bra  luftmiljö. Våra nuvarande åtgärder är tillräckliga.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, svarar däremot bestämt nej: "Vi vill inte och vi ska inte." Lika bestämda är flera moderata kommunalråd.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ALTINGET MILJÖ&ENERGI. TECKNA GRATIS PROVABONNEMANG HÄR.

 

Namn, titel Parti Kommun

Vill du införa miljözoner

för personbilar i kommunen?

Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd S Stockholm Stockholms stad har börjat utreda ett införande av miljözoner.
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande S Göteborg Nej.
Andreas Schönström, kommunalråd teknik, miljö, trygghet S Malmö Nej.
Erik Pelling, kommunalråd, ordförande plan- och byggnadsnämnden S Uppsala Nej.
Elias Aguirre, kommunalråd, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden S Linköping Nej (enligt uttalande i P4 Östergötland)
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande S Örebro Nej.
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande S Västerås Nej.
Peder Danielsson, kommunstyrelsens ordförande M Helsingborg Nej.
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande S Norrköping "Vi har inte tagit ställning men för egen del är jag inte främmande för tanken."
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande C Jönköping Nej.
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande S Umeå Nej.
Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande S Lund "Ja, vi vill pröva miljözoner i Lund."
Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande S Borås "Kan i dagsläget varken svara ja eller nej på frågan."
Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande M Huddinge Nej.
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande S Eskilstuna Nej.
Patrik Stenvard, kommunstyrelsens ordförande M Gävle Nej.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande M Nacka Nej.
Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande M Halmstad Nej.
Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande S Sundsvall Nej. (enlig debattartikel i ST 16/4)
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande S Södertälje Nej.

 Research: Nathalie Gunnarsson

,

Forrige artikel Krysskamp inom M i flera valkretsar Krysskamp inom M i flera valkretsar Næste artikel Möjligt att rösta hemifrån - redan i höst Möjligt att rösta hemifrån - redan i höst