Löfven vill skapa ny myndighet för psykologiskt försvar

KORTNYTT. Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen presenterade statsminister Stefan Löfven nya åtgärder för att stärka det psykologiska försvaret och för att skydda svenska val från påverkansoperationer.

Bland annat tog Stefan Löfven i sitt tal under söndagen upp att regeringen avser inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. Försvarsberedningen har föreslagit en utredning av behovet av en sådan myndighet, och regeringen har valt att gå vidare med arbetet. 

En myndighet för att att stärka det psykologiska försvaret och för att freda svenska val från påverkansoperationer ämnar att säkerställa befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig. Myndigheten skulle även säkerställa att saklig offentlig information snabbt och effektivt kan förmedlas även under störda förhållanden, samt att identifiera, analysera och möta påverkanskampanjer.

Forrige artikel KD långt under spärren i ny mätning Næste artikel KU vill se över tolkars tystnadsplikt