Malmrot: ”Tror inte man förändrar samhället med debattartiklar”

PÅVERKAN. Henrik Malmrot om varför han tror att samhället måste förändras i grunden. Och hur Ung vänster jobbar för att nå dit.

Altinget har träffat Ung Vänsters ordförande Henrik Malmrot och pratat om förbundets politiska påverkansarbete.

Ung vänster skiljer sig från andra ungdomsförbund. De har inte som mål att agera blåslampa åt moderpartiet. De skriver inga motioner till partiets kongresser. Deras förbundsordförande Henrik Malmrot är inte ens medlem i Vänsterpartiet.

– Vi har vår politik. De lägger sig inte i vad vi tycker och vi lägger oss inte vad de tycker, säger han till Altinget.

Henrik Malmrot berättar att valet att inte arbeta aktivt mot partiet gör att han istället kan fokusera på den egna organisationen och utbilda medlemmarna ideologiskt.

– Vår tanke är att vi måste vara en organisation av ungdomar för ungdomar. Det viktigaste är inte att pusha på Vänsterpartiet så att de möjligtvis får igenom en sak i riksdagen. Då kan jag istället lägga all energi och tid på att jobba för att stärka vår organisation och organisera fler ungdomar, säger Malmrot.

Annan samhällssyn

Ytterligare en anledning till att Ung Vänster inte ger sig in i lika många sakpolitiska debatter som andra ungdomsförbund är att de har ett annat övergripande mål.

– Jag är revolutionär i den bemärkelsen att jag tror att samhället måste göras om i grunden, säger Henrik Malmrot.

Ung vänster arbetar för ett samhälle där behov sätts framför pengar. Ett samhälle där man utgår från samhällets behov snarare än om en individ kan producera tillräckligt mycket vinst, berättar Malmrot. Han riktar också en känga till andra ungdomsförbund.

– De vill bara putsa på en fasad. De vill ha kvar de samhällen vi har i dag med små mindre ändringar. Jag vill ha ett i grunden annat samhälle. Inte ett kapitalistiskt samhälle med olika färgflagor på, säger han.

Utspel

Även om Ung vänster har ett annat förhållande till moderpartiet arbetar man med tydliga utspelsplaner. Henrik Malmrot berättar att man långt i förväg planerar en översiktsplan för hur man ska nå ut med sina idéer. Den planen styrs dock av vilka frågor förbundet själva vill driva. Inte nödvändigtvis vilka frågor som står högst upp på den politiska dagordningen i dag.

Som ett exempel nämner Henrik Malmrot förslaget om sex timmars arbetsdag. Det har i dag bara stöd av Vänsterpartiet i riksdagen. Då behöver Ung vänster i stället arbeta mer långsiktigt, menar Malmrot.

– Då kan vi prata på skolor. Vi kan prata med fackförbund så att man kan man göra saker ihop. Vi kan gå ut på arbetsplatser och prata för deras medlemmar eller skriva något ihop, säger han.

Henrik Malmrot vill arbeta mer långsiktigt än att engagera sig i sakpolitik.

– Jag tror inte att saker står och faller med enskilda reformer. Jag tror att det är samhället som måste förändras och det görs inte av ett glasögonbidrag, säger han.

Ideologi i fokus

Ung vänster engagerar sig i frågor som rör unga. Han menar också att man syns genom att göra saker. I arbetet mot otrygghet anordnar förbundet kurser i feministiskt självförsvar. Han föredrar att jobba aktivt med människor framför att skriva debattartiklar.

– Jag tror inte att man förändrar samhället med debattartiklar. Alla stora reformer har kommit genom att många människor går ihop och ställer stora krav. Vi gör vår röst hörd genom att höras i samhället, säger han.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ALTINGET RIKSPOLITIK. TECKNA ETT GRATIS PROVABONNEMANG HÄR.

 

Forrige artikel Obligatorisk förskoleklass med SD:s hjälp Obligatorisk förskoleklass med SD:s hjälp Næste artikel Nytt försök att minska ålfisket i december Nytt försök att minska ålfisket i december