Det här vet vi om budgeten

BUDGETUTSPEL. Mer lokal statlig service, avdragsrätt för fackföreningsavgift och ökad landsbygdsstöd är några av regeringens budgetutspel de senaste dagarna. Finansminister Magdalena Andersson (S) har nu lovat reformer för 27 miljarder kronor. Altinget listar alla förslag.

Med knappt två veckor kvar till budgeten formellt ska presenteras har regeringen utlovat olika typer av reformer som kostar staten 27 miljarder kronor. Samtidigt har regeringen aviserat höjda skatter och avgifter för drygt fyra miljarder. Om regeringen tänker använda hela reformutrymmet som enligt finansminister Magdalena Andersson (S) uppgår till 40 miljarder kronor.

Statlig service

På torsdagen presenterade statsminister Stefan Löfven ett reform paket på sammanlagt drygt en miljard som ska ge bättre förutsättningar för landsbygden. Ett av förslagen är att stärka den lokala statliga servicen Regeringen avsätter 80 miljoner kronor 2018 för att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska kunna etablera 10 nya servicekontor. Etableringarna ska ske både på landsbygden och i socialt utsatta områden.

- Det behövs ett samlat grepp för att säkra och stärka lokal statlig service. Det fungerar inte att varje myndighet ska ha egna lokala kontor. Därför ska vi nu skapa en samlad organisation med fokus på statlig lokal service och närvaro, kommenterade civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Statens servicecenter ska ansvara för den samlade serviceorganisationen.

Tidigare i veckan aviserade Vänsterpartiet och regeringen att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs. Det innebär en inkomstförstärkning för runt tre miljoner löntagare. Reformen kostar cirka 1,33 miljarder 2018.

Här är regeringens förslag till ofinansierade utgifter

 • Tillskott till sjukvården, 3 miljarder.
 • Försvaret har fått löfte om ytterligare 2,7 miljarder kronor.
 • Sänkt skatt för pensionärer, beräknas kosta cirka 2,2 miljarder.
 • Polisen får ett tillskott på 2 miljarder kronor.
 • Utvidgat växa-stöd till företag för den först anställde, kostar 1,8 miljarder.
 • Minskade klyftor i skolan, 1,5.
 • Yrkesvux, 1,37 miljarder.
 • Avdrag för fackföreningsavgift 1,3 miljarder.
 • Klimatklivet, 800 miljoner.
 • Höjd ersättning till Samhall, 692 miljoner.
 • Folkhögskolan, 671 miljoner.
 • Städa upp i haven, 600 miljoner.
 • Ökade studiebidrag, 546 miljoner.
 • Kommunstöd för fler i jobb, 500 miljoner.
 • skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning, 500 miljoner.
 • Högskola och universitet, 480 miljoner.
 • Företagande och utbildning i hela landet, 410 miljoner.
 • Höjt tak lönebidrag, 358 miljoner.
 • Gratis kollektivtrafik för ungdomar på sommar lovet, 350 miljoner.
 • Elfordonspremie, 350 miljoner.
 • Moms på förevisning av naturområden sänks från 25 till 6 procent, 320 miljoner.
 • Höjd schablon till kommuner för mottagandet av nyanlända, 301 miljoner.
 • Minskade klimatutsläpp i industrin, 300 miljoner.
 • Fler jobb i växande företag, 260 miljoner.
 • Skydd för värdefulla skogar, 256 miljoner.
 • Gröna jobb, 253 miljoner.
 • Kostnadsfria aktiviteter under skolloven, 250 miljoner.
 • Infrastruktur på landsbygden, 235 miljoner.
 • Rabatt på personaloptioner, 210 miljoner.
 • Ett "vattenpaket" för bland annat nya våtmarker, 200 miljoner.
 • Ny landsbygdspolitik, 197 miljoner.
 • Energi och klimatrådgivning, 190 miljoner.
 • CSN för körkort, 183 miljoner.
 • Fler utländska kvinnor på arbetsmarknaden, 135 miljoner.
 • Stöd för läs-, skriv- och räknesvårigheter, 130 miljoner.
 • Yrkeshögskolan, 120 miljoner.
 • Yrkesförarutbildning, 119 miljoner.
 • Övriga satsningar för "levande städer", 110 miljoner.
 • Övriga satsningar på "rent hav och miljö", 108 miljoner.
 • Uppräkning av assistansersättning, cirka 100 miljoner.
 • Stöd för gröna städer, 100 miljoner.
 • Hållbar konsumtion och produktion, 99 miljoner.
 • Klimatanpassning, 97 miljoner.
 • Statliga servicekontor, 80 miljoner.
 • Genomförande av Parisavtalet, 70 miljoner.
 • Riktade insatser för tillväxt i ekonomiskt svaga kommuner, 70 miljoner.
 • Arbetsträning för deltagare i etableringsprogrammet, 54 miljoner.
 • Information om det svenska samhället till nyanlända, 39 miljoner.
 • Svenska från dag ett, 20 miljoner.
 • Mer till parterna för arbete med snabbspår, 20 miljoner.
 • Ny myndighet för Arbetsmiljö, 18 miljoner.
 • Slopad reklamskatt för tidningar 15 miljoner.
 • Övriga klimatsatsningar, 10 miljoner.
 • Utbildning övrigt, 10 miljoner.

Summa ökade utgifter: 26,8 miljarder

Åtgärder som drar in pengar till staten  

 • Flygskatt, drar in 1320 miljoner.
 • Omprioriteringar från garantier och utbildnigskontrakt, 1,1 miljarder.
 • Bonus-malus-system, ger staten 450 miljoner.
 • Nyanländas etablering nytt regelverk, sparar staten 415 miljoner .
 • Särskilda inkomstskatt för utomlands bosatta höjs, 370 miljoner.
 • Avskaffade traineejobb, 351 miljoner.
 • Utbildningsplikt, drar in 301 miljoner.

Summa ökade inkomster: 4,3 miljarder 

Forrige artikel Burell: Pengarna läcker ut till friskolor och grannkommuner Burell: Pengarna läcker ut till friskolor och grannkommuner Næste artikel Det här vet vi om budgeten: Mer pengar till lag och ordning Det här vet vi om budgeten: Mer pengar till lag och ordning