Fjällnära skogar hård nöt för Skogsstyrelsen

LAGTOLKNING. Frågan om ekonomisk ersättning till en markägare som inte får avverka sin fjällnära skog är mer komplex än Skogsstyrelsen först trodde.

Enligt Jonas Eriksson, som arbetar med näringspolitiska frågor på Norra skogsägarna, är frågan om intrångsersättning för fjällnära skog inte någon komplicerad fråga. I ett blogginlägg med rubriken "När det enkla blir svårt" konstaterar han att en markägare som har nekats tillstånd av Skogsstyrelsen att avverka fjällnära skog, med hänsyn till kultur- och naturvärden, naturligtvis ska få ersättning från staten. Området ska också få formellt skydd.

– Utifrån vår synvinkel borde det här inte vara så komplicerat, säger Jonas Eriksson till Altinget.

"Vuxit i komplexitet"

Men Skogsstyrelsen håller inte med. Frågan om intrångsersättning till de berörda skogsägarna är både komplex och dynamisk, enligt Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen. Därför har myndighetens utredning nu blivit försenad för andra gången. Den nya målsättningen är att bli klar under hösten, eller allra senast till årsskiftet.

– Vi har kommit så långt att vi kan konstatera att det finns otydligheter och tveksamheter i lagstiftningen. Men vi måste ju ta ställning utifrån den lagstiftning som finns. Då är det viktigt att det blir på rätt grunder, säger Magnus Viklund till Altinget.

En del av komplexiteten är att Miljöbalken och Skogsvårdslagen delvis motsäger varandra, enligt Viklund.

– Vi har insett att Naturvårdsverket behöver vara med i det här arbetet och de kommer att vara det nu under hösten, säger han.

Anledningen till att frågan blivit aktuell är en vägledande dom från 2014, i det så kallade Änok-målet, som har lett till att ansökningar om avverkning av fjällnära skog kan få avslag med hänsyn till natur- eller kulturvärden.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi

 

Forrige artikel Försvarsuppgörelse ska ge fler soldater Försvarsuppgörelse ska ge fler soldater Næste artikel Partierna går mot val med pressade finanser Partierna går mot val med pressade finanser