C: Ändrad vårdgaranti kan bli hinder för läkarkontakt

PRIMÄRVÅRD. Utredaren Anna Nergårdhs förslag om ändrade regler för vårdgarantin välkomnas av regeringen och även av de olika vårdyrkesförbunden. Men Centern ser en risk för att patienternas möjlighet att träffa en läkare minskar.

Utredaren Anna Nergårdh lämnade i veckan över ett delbetänkande till vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S). Ett av förslagen innebär att tidsgränsen för vårdgarantin inom primärvården skärps. Istället för att vara garanterad en medicinsk bedömning inom sju dagar, ska det ske inom tre dagar.

Samtidigt ska garantin göras professionsneutral, det vill säga att det inte måste vara en läkare som gör den medicinska bedömningen, utan annan legitimerad vårdpersonal. Den måste inte heller ske fysiskt, utan det kan vara ett digitalt vårdbesök.

Strandhäll nöjd

Regeringen tar emot förslaget, och hela delbetänkandet, med öppna famnen, även om sjukvårdsminister Annika Strandhäll samtidigt säger att hon nu noga ska "överväga förslagen".

– Regeringen vill se en skärpt vårdgaranti där tiden för vård och behandling blir så kort som möjligt för patienten. Utredningens förslag stämmer väl in i det arbete med en mer tillgänglig och nära vård som regeringen redan inlett med hjälp av bland annat professions- och den planerade patientmiljarden, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Även bland vårdens yrkesförbund är många i grunden positivt inställda till förslaget, även om exempelvis Läkarförbundet samtidigt höjer en varningsflagg:

– Läkarförbundet ser positivt på den höjda ambitionen med en förstärkt vårdgaranti och ökad tillgänglighet, men för att detta ska fungera och ge en trygg vård behövs först en fast läkarkontakt för alla. Om patienten inte har en fast läkarkontakt till att börja med är det svårt att exempelvis få en fast fysioterapeut, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund i ett uttalande.

Kan ses som ambitionssänkning

Centern är långt mer oroade än Läkarförbundet, partiet ser förslaget som en försämring för patienterna.

– Det finns en risk för att i läkarbristens Sverige så kommer patienterna erbjudas ett besök hos annan profession och möjligheten till att möta sin läkare begränsas. Finns stor risk att detta uppfattas av patienterna som en ambitionssänkning, säger Christer Jonsson, landstingsråd och Centerns representant i utredningens politiska referensgrupp, till Altinget.

Bedömning ska inte utesluta besök

Moderaternas Cecilia Widegren anser att det finns skäl att skärpa vårdgarantin, men är kritisk till utformningen.

– Det är stor skillnad på att garantera besök respektive bedömning. Det ena ska inte utesluta det andra, säger Widegren som anser att regeringen måste göra det möjligt för vården att leva upp till nuvarande vårdgaranti – och förstärka den.

Läs hela artikeln på Altinget Vård & Hälsa. Teckna gratis, ej bindande, provabonnemang här.

 

Forrige artikel Enklare att minska antalet riksrevisorer Enklare att minska antalet riksrevisorer Næste artikel Lättare för BO att anmäla när barn far illa