Ekholm: Ingen anledning att ha så många myndigheter

FÖRVALTNING. Regeringen ser över skolmyndigheterna och före detta generaldirektören Mats Ekholm vill se rejäla förändringar. Han anser att varken Skolinspektionen eller Skolforskningsinstitutet behövs. 

För en månad sedan tillsatte regeringen en utredning som ska att se över vad Sveriges skolmyndigheter ska göra, och kanske framför allt inte ska göra, då det sker mycket dubbelarbete på myndigheterna, enligt regeringens beskrivning. Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Skolforskningsinstitutet kan därför räkna med stora förändringar.

Det är inte första gången det sker en större omorganisation. Under de senaste decennierna har nästan varje regering velat göra avtryck i skolpolitiken genom en rejäl omstöpning av skolmyndigheterna. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill alltså inte vara sämre utan har tillsatt en utredning som tämligen förutsättningslöst ska hitta en ny struktur på myndigheterna.

Mats Ekholm är professor emeritus vid Karlstads universitet och med erfarenhet i skolmyndighetssverige. Han har tidigare varit generaldirektör för Skolverket och dåvarande Myndigheten för skolutveckling.

Påhittade myndigheter

Han är kritisk till hur myndigheterna jobbar idag.  Ekholm anser att man får titta på vilket ansvar staten har på skolans område och sedan organisera myndigheterna efter det. Det kan låta självklart men Ekholm menar att så inte är fallet i dag.

– Både Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet är påhittade i det politiska systemet. Inte för att hitta lösningar på egentliga problem, säger han till Altinget.

Läs hela artikeln på Altinget Utbildning (kräver abonnemang, teckna gratis och ej bindande provabonnemang här)

 

Forrige artikel ST: Därför är statens anställda allt sjukare ST: Därför är statens anställda allt sjukare Næste artikel Blandade känslor inför nya karensregler Blandade känslor inför nya karensregler