ESV föreslås bli ny digitaliseringsmyndighet

FÖRVALTNING. Regeringens utredare Hans-Eric Holmqvist föreslår att Ekonomistyrningsverket får ett samlat ansvar för den offentliga sektorns digitala tjänster. 

Den tidigare generaldirektören Hans-Eric Holmqvist har på regeringens uppdrag vaskat bland statens myndigheter för att hitta en lämplig kandidat för att axla ansvaret för digitala tjänster som den offentliga sektorn har gentemot medborgare och företag. Efter mycket resonerade och med hjälp av ett 20-tal experter har Holmqvist fastnat för Ekonomistyrningsverket, ESV. Om inte det skulle passa regeringen så har Holmqvist även en plan b där istället E-legitimationsnämnden utvecklas till att omfatta hela det samlade ansvar som utredningen föreslår.

– Ekonomi och styrning kommer att vara en viktigt del när det gäller digitalisering; hur man hanterar pengar, säger Hans-Eric Holmqvist till Altinget.

Holmqvist påtalar att ESV redan har en del digitaliseringsuppdrag och att det är en myndighet som har stödfunktioner till andra myndigheter. På minussidan ligger att ESV inte i dag har en egen tung digital infrastruktur direkt till medborgarna. Man kan ju tänka sig att lokalisera denna uppgift till två typer av myndigheter. Antingen hos en som har övergripande eller samlande ansvar för offentlig sektor, så som Statskontoret, Ekonomistyrningsverket eller Statens servicecenter, det andra alternativet är att låta en myndighet med välutvecklad IT-struktur ta rollen.

– Jag tror på det senare, sade Per Mosseby, chef för digitalisering på SKL, tidigare till Altinget. Han menade då att det då bara finns två myndigheter som har den kapaciteten: Skatteverket och Försäkringskassan. Även Holmqvist har haft sådana tankar.

– Det var en möjlighet jag funderade på, säger han. 

Tar mycket av chefens tid

Det som talar emot den typen av myndigheter är att de har chefer som inte kan förväntas lägga ned så mycket tid som Holmqvist menar att det tar för att ro i land ett projekt av den här kalibern.

– Det som avgör är att den som är chef ska lägga mycket tid, kanske så mycket som hälften av sin tid. Det tror jag inte att exempelvis chefen för Skatteverket skulle kunna göra, säger Holmqvist.

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik (Abonnemang krävs. Prova gratis, ej bindande, här).

Forrige artikel Så kan behörighet till högskolan göras om Så kan behörighet till högskolan göras om Næste artikel KD stöttar upphandlingsförslag: KD stöttar upphandlingsförslag: "Acceptabel kompromiss"