Tidigare beslut om asylsökandes ålder

MIGRATION. Migrationsverket ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare än vad som sker i dag och får då ta hjälp av medicinsk åldersbedömning, enligt regeringen.

Syftet med förslaget är att vuxna, de över 18 år, inte ska placeras tillsammans med ensamkommande barn och att de resurser som ska användas för barn inte ska gå till vuxna som söker asyl. Regeringens planer är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 maj i år.

I dag tar Migrationsverket ställning till åldern först vid det slutliga beslutet om asyl, vilket kan dröja. Men med förslaget i propositionen ska Migrationsverket så snart som möjligt efter en asylansökan göra en åldersbedömning och då fatta ett tillfälligt beslut om åldern. Det ska ske i de fall där det finns skäl att ifrågasätta att personen är under 18 år.

Eftersom det krävs en noggrann utredning om åldern genom både skiftliga och muntliga uppgifter går det inte att exakt precisera hur lång tid som en åldersutredning ska ta eller när ett beslut ska fattas. Men handläggningen ska se skyndsamt, enligt regeringen.

Det är den sökande som har bevisbördan för att hen är under 18 år. Innan ett tillfälligt beslut fattas ska Migrationsverket ge sökanden tillfälle att göra en medicinsk åldersbedömning. Om personen inte går med på det kan Migrationsverket fatta beslut på befintligt underlag. Migrationsverkets tillfälliga beslut ska gå att överklaga till en en migrationsdomstol.

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömning, som ännu inte har startat, bygger en sammantagen bedömning av två undersökningar: röntgenundersökning av visdomständer och en magnetkameraundersökning av knäleden.

Forrige artikel Samtal om EU-anpassning för självgående fordon Næste artikel FI får övervaka fler
Regeringen säger nej till anslutning av fossilgasterminal

Regeringen säger nej till anslutning av fossilgasterminal

KONCESSIONSBESLUT. Swedegas får nej från regeringen på sin ansökan om att ansluta sin terminal för fossil naturgas till det svenska gasnätet. Motiveringen från regeringen är att Sverige inte får byggas fast i ett beroende av fossila bränslen.