44 lärarutbildningar har brister – vissa mer än andra

LÄRARUTBILDNING. 44 av 103 ämneslärarutbildningar som UKÄ har granskat håller ifrågasatt kvalitet. Och det är två typer av ämnesutbildningar som sticker ut.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat ämneslärarutbildningar vid 27 svenska lärosäten. Utvärderingen omfattar bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska. 

De granskade lärarutbildningar är både mot grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Resultatet är att 44 av 103 granskade utbildningar har ifrågasatt kvalitet. Resterande håller hög kvalitet. 

Läs om vilka ämnesutbildningar som har fått kritik samt orsakerna till bristerna på Altinget utbildning. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Utsatta barn omhändertas utan vetenskapliga metoder Utsatta barn omhändertas utan vetenskapliga metoder Næste artikel Överblick: M, KD och V pressar regeringen och allvarlig risk för terror Överblick: M, KD och V pressar regeringen och allvarlig risk för terror
Forskare: Tio initiativ för en uthållig sjukvård och äldreomsorg

Forskare: Tio initiativ för en uthållig sjukvård och äldreomsorg

DEBATT. En sviktande äldrevård kan rasera förtroendet för Sveriges välfärdsmodell. Nu krävs reella reformer inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Det skriver professor Lars L Gustafsson och universitetslektor Ingvar Krakau, Karolinska Institutet.

Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).