Stöd för att slopa kommunalt veto

MIGRATION. Folkpartiet säger nu ja till att kommuner ska kunna tvingas att ta emot ett visst antal nyanlända flyktingar. Det betyder att regeringens omdebatterade planer har en majoritet i riksdagen.

I sitt nyhetsbrev skriver folkpartiledaren Jan Björklund: ”På samma sätt som vi kräver att alla länder inom EU ska ta sitt ansvar, så måste vi också se till att detta ansvar delas av alla kommuner i Sverige. Flyktingmottagandet är ett nationellt åtagande och ansvaret måste vara gemensamt.”

Björklund menar att det fortfarande finns kommuner som inte tar emot tillräckligt många. Därför ska staten ytterst kunna tvinga kommuner att ta ansvar för flyktingmottagandet, anser partiet. ”Det nationella gemensamma intresset måste vara överordnat det kommunala.”

Omdiskuterad fråga

I juni presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ett förslag om att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända. Dagens system har lett till en snedfördelning där vissa kommuner tar ett för stort ansvar, menade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Diskussionerna för och emot tvång har pågått länge. Vanligen är kommuner som i dag tar emot många flyktingar för ett tvång.

– Det är inte långsiktigt hållbart. Vi behöver en rättvisare och mer rimlig fördelning av ansvaret mellan landets kommuner, sade Ylva Johansson på pressträffen i samband med att förslaget presenterades.

Enligt lagförslaget ska kommuner ta emot nyanlända oavsett om det finns en överenskommelse mellan stat och kommun eller inte.

Många personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige sitter på anläggningsboenden under lång tid i väntan på en kommunplacering. Det blir en propp i systemet, då nya asylsökande inte får plats på boendena. I väntan på ett permanent boende kan inte heller etableringsplanen påbörjas, vilket försenar flyktingarnas etablering i samhället.

Staten bestämmer antalet

Enligt förslaget ska det varje år göras en kommunfördelning, där det framgår hur många personer som respektive kommuner ska ta emot. Hänsyn tas till bland annat arbetsmarknadsläget och storleken på kommunen, samt hur stort mottagande i nuläget är. Det är länsstyrelsen som kommer att få i uppdrag att föra diskussioner med kommunerna. Det ska alltså bli möjligt att hänvisa personer till kommuner trots att det inte tidigare finns en överenskommelse om mottagande.

För att detta ska bli möjligt för kommunerna krävs planeringsförutsättningar, menade Johansson. Hon lyfte även fram regeringens satsningar på bostadsbyggandet som en viktig förutsättning för kommunerna. Förhoppningen är också enligt Ylva Johansson att lagförslaget ska minska trycket på EBO-lagen (lagen om eget boende).

Forrige artikel Juncker hoppas på bättre stöd för flyktingförslag Juncker hoppas på bättre stöd för flyktingförslag Næste artikel Mer pengar ska locka kommuner ta emot flyktingar Mer pengar ska locka kommuner ta emot flyktingar
PR-chef gör comeback som statssekreterare

PR-chef gör comeback som statssekreterare

NAMN. Krister Nilsson blir ny statssekreterare på UD. Han kommer närmast från rollen som vice vd och ansvarig för kundupplevelser på PR-byrån Prime.