Så mycket får försvarsmyndigheterna i budgeten

BUDGET. Flera av försvarsmyndigheterna får stora tillskott nästa år, enligt regeringens budgetförslag. Samtidigt görs vissa besparingar. Se vad myndigheterna ska använda pengarna till.

Nu har regeringen lämnat sitt budgetförslag för nästa år. För Försvarsmakten innebär det att de får ta del av de 5 miljarder extra som tillförs det militära försvaret. Och inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

MSB ska ta fram ny Rakel

8 miljoner extra nästa år får MSB för arbetet med att ta fram andra generationens Rakel. Utifrån utvecklingen av det civila försvaret, får MSB 22 miljoner som ska gå till cybersäkerhetscenter och frivilliga försvarsorganisationer. För att stärka kärnenergiberedskapen får MSB 14 miljoner nästa år.

Utifrån överenskommelsen om militärt och civilt försvar får Försvarets materielverk (FMV) ett tillskott på sammanlagt 195 miljoner. Tidigare skedde en flytt av FMV:s verksamhet Test och evaluering till Försvarsmakten. Därför dras 27,7 miljoner från FMV:s anslag och förs över till försvaret.

Läs mer om hur mycket de andra försvarsmyndigheterna får och vilka besparingar som görs i hela artikeln på Altinget Säkerhet. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Næste artikel Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.