Så mycket får försvarsmyndigheterna i budgeten

BUDGET. Flera av försvarsmyndigheterna får stora tillskott nästa år, enligt regeringens budgetförslag. Samtidigt görs vissa besparingar. Se vad myndigheterna ska använda pengarna till.

Nu har regeringen lämnat sitt budgetförslag för nästa år. För Försvarsmakten innebär det att de får ta del av de 5 miljarder extra som tillförs det militära försvaret. Och försvarsminister Peter Hultqvist (S) meddelar att inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

Gemensamt för flera myndigheter är att regeringen gör besparingar på förvaltningskostnader. Det motiveras av att myndigheterna förändrat sitt arbetssätt under coronapandemin. Bland annat att arbeta mer på distans och digitala möten. Nu räknar regeringen med att myndigheterna fortsätter med detta till viss del.

Försvarsmakten är en av myndigheterna som omfattas av en generell besparing i förvaltningen. Däremot så får de tillbaka motsvarande summa pengar i ett annat anslag för att det inte ska påverka den ekonomiska ramen för försvaret.

Login