Välfärdsutredningen tar ett kliv högerut

EKONOMI. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) öppnar den kontroversiella välfärdsutredningen efter kritik från den borgerliga oppositionen. Utredningen kommer inom kort att få nya direktiv.

– Ja det ser ut så. Frågan bereds just nu i Regeringskansliet. Vi analyserar nu olika tillkännagivanden, eftersom det finns flera. Vi arbetar med hur ett tilläggsdirektiv skulle kunna se ut, säger Shekarabi till Altinget.

Vänsterpartiet är inte med i diskussionerna, enligt Shekarabi.

– I det här läget bereds frågan i Regeringskansliet först och främst.

Exakt hur utredningens inriktning kommer att påverkas av detta är svårt att säga, men regeringen kommer troligtvis att gå oppositionen till mötes på något sätt.

Frågan har stor betydelse för vård-, omsorgs, och skolföretag som i dag är verksamma inom den offentliga sektorn. Företagen har ofta merparten av intäkterna från kommuner eller landsting. 

Saknar stöd

Visserligen binder inte dessa tillkännagivanden regeringen till att göra något som påverkar frågan i sak. Regeringen kan återkomma till riksdagen och säga att den har analyserat tillkännagivandena och att regeringen håller fast vid sin tidigare ståndpunkt. Men tillkännagivanden visar att det inte kommer att finnas stöd för regeringens och Vänsterpartiets linje när frågan slutligen landar i riksdagen för avgörande.

Detta talar för att direktiven till utredningen ändras så att förslaget från regeringen kan bli mer aptitligt för oppositionen eller delar av oppositionen.

Direktiven till den pågående välfärdsutredningen har retat gallfeber på oppositionen. Bland annat vänder den sig mot det som de kallar vinststopp och kommunalt veto.

Vinst återinvesteras

Bakgrunden är att direkt efter valet enades regeringspartierna och Vänsterpartiet om att på olika sätt begränsa privata aktörers inflytande på den stora marknaden för välfärdstjänster.

Det handlar dels om att begränsa vinsterna, överskotten ska återinvesteras i verksamheten. Dels om att ge kommuner ett ökat inflytande vid etableringar. Om en kommun anser att en etablering av ett företag görs i vinstsyfte ska kommunen kunna ha ett avgörande inflytande.

Alliansen vänder sig mot att utredningen bland annat ska ”föreslå vilka krav som bör ställas på privata utförare av välfärdstjänster för att uppnå målet att överskott som huvudregel ska återinvesteras i den verksamhet som de är avsedda för”.

Alliansen är mycket detaljerade i sitt tillkännagivande och kommer med en rad förslag på hur privata aktörer ska regleras utan att det blir en vinstbegränsning.

Forrige artikel Myndigheter trycker på för skatt på dubbdäck Myndigheter trycker på för skatt på dubbdäck Næste artikel Försäkringskassan vill utreda tredje kön
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.