Statskontoret vill stärka tandvårdspatienternas klagorätt

KLAGOMÅLSSYSTEM. Tandvården är offentligt finansierad, därför bör alla tandvårdspatienter ha möjlighet att klaga hos en oberoende patientnämnd, anser Statskontoret. Organisationen Privattandläkarna instämmer, men är ändå avvaktande till förslaget.

Alla tandvårdspatienter bör ha en möjlighet att vända sig till någon form av oberoende klagomålssystem, anser Statskontoret. I dag finns det nämligen en mindre grupp tandläkare vars patienter vare sig kan vända sig till landstingens patientnämnder eller det klagomålssystem som organiseras genom branschorganisationen Privattandläkarna. Det är de patienter som går till privattandläkare som inte är medlemmar hos Privattandläkarna, cirka 20 procent av privattandläkarna är inte med i organisationen.

Med tanke på att staten delvis subventionerar tandvården är det "rimligt att staten ställer krav på att alla vårdgivare inom tandvården har ett oberoende stöd för patienter som vill lämna klagomål", skriver Statskontoret i en rapport.

Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, kallar rapporten för "spännande" och instämmer till viss del i analysen.

– Det är en viktigt trygghet för patienten att kunna vända sig till en förtroendenämnd utanför företaget, säger han.

Samtidigt säger han att det är alldeles för tidigt för Privattandläkarna att ha någon bestämd åsikt om förslaget att införa ett lagkrav på att varje tandläkare ska vara ansluten till en oberoende klagomålsfunktion.

Läs hela artikeln på Altinget Vård & Hälsa

 

Forrige artikel Dansk expert: Ryssland kan inta Baltikum på ett par timmar Dansk expert: Ryssland kan inta Baltikum på ett par timmar Næste artikel Nya säkerhetslagar sätter press på myndigheter och företag Nya säkerhetslagar sätter press på myndigheter och företag