Asylboende i statlig regi granskas

BOSTÄDER. Statskontoret ska utreda om staten kan köpa eller bygga fastigheter som kan användas för asylboende. Målet är att få fler och billigare boenden, enligt regeringens uppdrag.

 - Ambitionen är att minska antalet tillfälliga asylboenden. Permanenta statligt ägda asylboenden kan, om de bedöms vara långsiktigt effektiva, vara ett sätt att minska problemet, kommenterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I  takt med att allt fler människor söker skydd i Sverige ökar behovet av bostäder. Dagens bostadsbrist ökar kostnaderna då boenden snabbt måste upphandlas, ofta till höga priser. Förutom att det är dyrt minskar också kommunernas förutsättningar att planera för mottagandet. Därför finns det skäl att utreda om staten ska skaffa permanenta asylboenden, enligt regeringen.

Statskontoret ska redovisa sina slutsatser senast den 31 maj i år.

I uppdraget ingår att granska om det är långsiktigt ekonomiskt hållbart att staten i större omfattning har fastigheter för asylboenden. Dessutom ska en inventering ske över befintliga statliga fastigheter som Migrationsverket kan använda för att härbärgera asylsökande.

En annan del av uppdraget är att utreda om flyttbara moduler kan användas för att ge tillfälliga, moderna bostäder. Tidigare har regeringens flyktingsamordnare pekat på behovet av att staten och Migrationsverket äger asylboenden. Även Kristdemokraterna har föreslagit detta som en möjlig lösning.

 

Uppdraget till Statskontoret

 

Forrige artikel Socialstyrelsen: stor efterfrågan på utländsk sjukvårdspersonal Næste artikel 56 000 utlänningar missar svensk pension 56 000 utlänningar missar svensk pension
Småföretagarna: Aktiekapitalets storlek är en pseudofråga

Småföretagarna: Aktiekapitalets storlek är en pseudofråga

REPLIK. Det är naturligtvis inte aktiekapitalets storlek som avgör om ett företag drivs på seriösa grunder. Snälla Tony ta av skygglapparna och försök förstå företagandet villkor, skriver Erik Sjölander från Småföretagarnas riksförbund.