11 kilo mindre avfall per person

AVFALL. Mängden avfall per person minskade med 11 kilo per person under år 2016. Den totala mängden avfall minskade med mindre än en procent, enligt statistik från Avfall Sverige.

Insamlingen av matavfall till rötning ökar. Mängden returpapper minskar däremot, eftersom vi köper mindre tidningar. Det är några trender i statistiken över avfallsmängderna år 2015 från Avfall Sverige.

Totalt sett minskade avfallsmängderna med mindre än en procent år 2016, 0,8 procent, jämfört med år 2015.

– Det är glädjande att insamlingen av matavfall har ökat kraftigt, men också materialåtervinningen behöver öka. Vad som krävs nu är en bättre och mer bekväm ordning genom att överlåta ansvaret för insamling även av förpackningar och returpapper till kommunerna. Precis som för annat hushållsavfall, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en kommentar.

Forrige artikel Säkrare i domstolarna Næste artikel 12 av 100 skolor med på försöksverksamhet