Begravningsbyrå stämd för diskriminering

En Unionenmedlem som sökte jobb på en begravningsbyrå sållades bort för att byrån inte erbjöd ”flyttpaket från utlandet”. Förbundet stämmer nu byrån för brott mot diskrimineringslagen eftersom det aldrig var aktuellt med något flyttpaket för medlemmen som bor i Sverige sedan länge.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar