Januari 2021

Måndag 25 januari

 • Utredning: En kommission för jämställda livsinkomster, Dir. 2020:22

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 26 januari

KL. 11:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:00
KL. 13:00
 • Webbinarium: Towards a ‘post-employment’ society?

  WEBB. Södertörns högskola bjuder in till ett seminarium om på vilket sätt coronapandemin kommer att förändra arbetsmarknaden. Är vi på väg mot ett samhälle utan anställningar?

KL. 15:00
 • Webbinarium: Jämlikheten som försvann och hur och varför den bör återupprättas

  WEBB. Arena idé bjuder in till ett seminarium om Jämlikhetskommissionens betänkande. Varför har ojämlikheten ökat i Sverige, och vad kan göras för att minska ojämlikheten?

Onsdag 27 januari

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Futurion- vad är de samhälleliga konsekvenserna av ett otryggt arbetsliv?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk. Medverkar gör Carl Melin, forskningsledare på tankesmedjan Futurion. 

KL. 10:00
 • Webbinarium: Vad finns det för anledning att vara med i facket?

  WEBB. Fores arrangerar ett seminarium för att presentera sin nya rapport om fackets roll i dag och i framtiden.

Torsdag 28 januari

KL. 9:00
 • Konferens: Framtidens integration 2021

  STOCKHOLM. Fores, MUCF med fler arrangerar en konferens om Sveriges framtida integrationsarbete. I år är temat Unga vuxna på väg ut i arbetslivet. 

KL. 10:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 12:00
KL. 14:00
 • Webbföreläsning: Stöd och verktyg för bättre organisatorisk och social arbetsmiljö

  WEBB. Akademikerförbundet SSR bjuder in till en föreläsning om hur man konkret kan jobba med frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Fredag 29 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 15:00
 • Webbinarium: Job Polarization and Geographical Redistribution

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium om hur den politiken kan användas för att undvika att yrken som läkare, jurister och datortekniker inte centreras till storstäderna, en utveckling som ofta skadar arbetarna på landsbygden. 

Lördag 30 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en långtidsuppföljning av tidigare forskningsprojekt om sjukskrivningar

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Februari 2021

Måndag 1 februari

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 2 februari

 • Konferens: Forum jämställdhet 2021

  STOCKHOLM. Sveriges kvinnolobby, Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm arrangerar en konferens på temat Jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling.

KL. 12:45
 • Webbkonferens: Ekonomiskt bistånd

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar en konferens om utmaningar och möjligheter kring arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd. 

KL. 14:00
 • Webbinarium: Exploring synergies between Horizon Europe and regional policy

  WEBB. Panelen för framtida vetenskap och teknik (STOA) bjuder in till ett seminarium om hur forskningsinitiativet Horisont Europa kan hjälpa till att öka konkurrenskraft och tillväxt i EU:s regioner.

Onsdag 3 februari

KL. 15:00
 • Webbföreläsning: Krisstress – att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar

  WEBB. Akademikerförbundet SSR bjuder in till en föreläsning om på vilket sätt en kris stressar oss. Vad kan vi göra för att orka hålla ut vid en långvarig kris?