Oktober 2020

Torsdag 1 oktober

 • Utredning: En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen, Dir. 2018:99

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

  Arbetsmarknadsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 17:00
 • Lansering: Näringslivets FoU-barometer 2020

  STOCKHOLM. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin bjuder in till en föreläsning för att presentera årets FoU-barometer. Barometerns undersöker hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige.

KL. 17:00
 • Seminarium: Näringslivets FoU-barometer 2020

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bjuder in till lanseringen av Näringslivets FoU-barometer som synliggör hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas.

Fredag 2 oktober

KL. 8:00
 • Webbinarium: Är hemma det nya kontoret?

  WEBB. Saco arrangerar ett seminarium om distansarbetet under coronapandemin och vad det får för effekter.

KL. 8:30
 • Konferens: Sociala företag - innovativt och framgångsrikt

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till en konferens om kommuners och regioners samverkan med sociala företag, med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Fackligt inflytande när arbetslivet digitaliseras

  WEBB. LO bjuder in till ett seminarium om digitalisering ur ett fackligt perspektiv. 

Måndag 5 oktober

KL. 8:00
 • Innovationsveckan 2020

  WEBB. Vinnova, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG arrangerear Innovationsveckan 2020, en nationell kraftsamling för innovation inom det offentliga. 

KL. 12:15
 • Föreläsning: Varför jämställdhet?

  WEBB. KTH bjuder in till en onlineföreläsning om jämställdhet. 

Tisdag 6 oktober

KL. 8:30
 • Handelsrådets dag 2020

  WEBB. Svensk handel bjuder in till en konferens om entreprenörskap, kompetensförsörjning och senaste forskningen inom handel.

KL. 9:30
 • Webbinarium: Är lågkvalificerade jobb och sfi bra vägar in på arbetsmarknaden?

  WEBB. SNS arrangerar ett seminarium om hur flyktingars jobbchanser påverkas av erfarenhet från lågkvalificerade jobb och fullföljd sfi-utbildning.

Onsdag 7 oktober

KL. 8:00
 • Webbinarium: Så hanterar ni krisen

  WEBB. Stockholms handelskammare bjuder in till en webbsänd föreläsning med fokus på hur företag kan förebygga mediekriser och effektiva verktyg för akut kriskommunikation. 

KL. 9:00
 • Konferens: Stora chefsdagarna offentlig sektor 2020

  STOCKHOLM. Ability partner arrangerar en konferens som sätter strålkastaren på ledarskapet i politiskt styrda organisationer.

KL. 10:00
 • Webbinarium: Hur har du det på jobbet?

  WEBB. Arena Idé bjuder in till ett seminarium för att presentera sin nya rapport Hur har du det på Jobbet? Rapporten om relationen mellan ett bristande arbetsinnehåll och inställningen till demokratin.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Pensioner och politik för vanligt folk

  WEBB. LO arrangerar ett seminarium med fokus på det danska pensionssystemet, där de mest utslitna på arbetsmarknaden att få en pension i förtid. Vad kan Sverige lära sig av det danska systemet?

Fredag 9 oktober

KL. 12:00
 • Webbinarium: Hur mår dagens studenter?

  WEBB. Stockholms handelskammare anordnar ett seminarium om studenterna som snart är på väg ut i arbetslivet mår och hur de kommer fungera på arbetsmarknaden.

Tisdag 13 oktober

KL. 15:00
 • Webbföreläsning: Mentalt hållbart arbete

  WEBB. Akademikerförbundet SSR arrangerar en föreläsning om vanor och förhållningssätt för att behålla en god arbetssituation.

Onsdag 14 oktober

 • Konferens: Framtidens kontor och arbetssätt 2020

  STOCKHOLM. Ability partner arrangerar en konferens om hur man framgångsrikt leder förändringen till aktivitetsbaserade arbetssätt och skapar inspirerande och hälsofrämjande kontorsmiljöer som stöttar verksamhetens behov och övergripande mål.

Fredag 16 oktober

Tisdag 20 oktober

KL. 9:00
 • Webbinarium: Världen i förändring - tull och handel i fokus

  WEBB. Stockholms handelskammare, Västsvenska handelskammaren och Handelskammaren i sydsvenska företags intresse arrangerar ett webbinarium för att uppdatera kring nyheter inom ämnet.