November 2019

Tisdag 19 november

KL. 15:00
 • Konferens: Swedish Economic Forum Report

  Konferens med anledning av att Swedish Economic Forum Report lanseras. Årets tema är entreprenöriellt lärande.

Torsdag 21 november

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera utrikes frågor och internationella förbindelser samt handel.

Fredag 22 november

KL. 9:00
 • Seminarium: Hur når vi en digital inre marknad på lika villkor?

  Bland annat diskuteras hur plattformsekonomin påverkar det framtida arbetslivet.

KL. 11:15
 • Seminarium: Validering som nyckel till framtidens arbetsmarknad

  Seminarium om digitaliseringen och om kompetensen som behövs – finns den redan på våra arbetsplatser så att det som krävs är bättre system för validering?

Måndag 25 november

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera utrikes frågor och internationella förbindelser. 

Tisdag 26 november

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Vad behöver göras på svensk arbetsmarknad den kommande mandatperioden? - Socialdemokraterna

  Medverkar gör Anna Johansson (S), Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson och ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Vad behöver göras på svensk arbetsmarknad den kommande mandatperioden? - Socialdemokraterna

  Medverkar gör Anna Johansson (S), ordförande för arbetsmarknadsutskottet.

Onsdag 27 november

KL. 9:30
 • Konferens: Svemins höstmöte 2019

  Svemins höstmöte och konferens om svensk gruvnäring och innovation inom gruvnäringen. Temat är "Mineralbidraget – så skapas en klimatsmart värld".

Torsdag 28 november

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera näringsliv och industri, forskning och teknisk utveckling samt inre marknaden. 

KL. 12:00
 • Seminarium: Hur ska Arbetsförmedlingen reformeras?

  Seminarium om Arbetsförmedlingens reformarbete. Centrala aktörer bjuds in till ett samtal om Arbetsförmedlingens förslag och tankesmedjan Fores tidigare arbete på området.

Fredag 29 november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag inför införandet av ett intensivår för nyanlända

  Sista datum att redovisa uppdraget.

December 2019

Tisdag 3 december

KL. 9:00
 • Konferens: Almegas upphandlingsdag

  Konferensen riktar sig till leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter.

Måndag 9 december

KL. 11:00
 • Seminarium: Hur bidrar skolentreprenörer till Sveriges roll som kunskapsnation?

  Seminarium med utgångspunkt i rapporten Entreprenörer som välfärdsbyggare av Anders Johnson, skribent och näringslivshistoriker.

KL. 13:00
 • Kurs: En tankeram för finanspolitiken

  Kurs med syftet att skapa en bättre förståelse för finanspolitikens övergripande mål och medel för att på så sätt bättre kunna utmana de beslut som fattas i budgeten.

Tisdag 10 december

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 11 december

KL. 11:00
 • Konferens: Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten

  SACS höstmöte och konferens. Temat för konferensen är "Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten – Svenska företags roll i Totalförsvaret".

Torsdag 12 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hållbart skogsbruk och hållbart företagande

  Medverkar gör Hannele Arvonen, vd för Sveaskog.

Måndag 16 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 18 december

KL. 9:00
 • Seminarium: Etik och AI

  Heldagsseminarium om etik- och värdeutmaningar för AI i näringsliv, förvaltning och sjukvård.

Tisdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad

  Sista datum för Trafikverket att redovisa uppdraget.