Augusti 2018

Tisdag 28. augusti

KL. 12:00
 • Seminarium: Arbetsmarknadspolitisk rapport

  Tankesmedjan Arena Idé presenterar en granskning av riksdagspartiernas jobbpolitik

September 2018

Måndag 3. september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier

  Sista datum för Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen att delredovisa uppdraget. 

Söndag 9. september

 • Valdag

  Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Måndag 10. september

KL. 12:00
 • Föreläsning: Arbetsmiljö

  Föreläsning för förtroendevalda med tema arbetsmiljö.

Fredag 14. september

KL. 9:00
 • Seminarium: Antibiotikaresistens som arbetsmiljöproblem

  Arbetsmiljöverket presenterar en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistens och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker.

Torsdag 27. september

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Söndag 30. september

 • Regeringsuppdrag: Vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken mellan 2014 och 2017

  Sista datum för Medlingsinstitutet att redovisa uppdraget.

Oktober 2018

Torsdag 11. oktober

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

   Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00
 • Tulladagen 2018

  Sveriges största mötesplats för tullfrågor.

Fredag 12. oktober

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 16. oktober

 • Konferens: Science & Innovation Day 2018

  Hur kan ny teknologi bidra till fler hållbara affärer, en digitaliserad industri och en cirkulär ekonomi?

Fredag 26. oktober

 • Regeringsuppdrag: Utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget. 

November 2018

Måndag 5. november

 • Konferens: Logistik & transport

  Mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport och logistik. 

KL. 9:30
 • Konferens: Transport & Logistik

   Mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport och logistik.

Onsdag 21. november

Torsdag 22. november

KL. 9:00
 • Konferens: Arbetsmiljö

  Arbetsmiljökonferens med föreläsningar av Sara Lund/Claes Schmidt Från Man till Människa! och stressforskaren Alexander Perski.

Torsdag 29. november

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

December 2018

Fredag 7. december

KL. 8:00
 • Seminarium: GDPR - vad var det egentligen som hände?

  Samtal om vad som har hänt sen implementeringen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i maj tidigare i år.

Februari 2019

Torsdag 28. februari

 • Regeringsuppdrag: Jämställdhet i fokus för granskning av trygghetssystem

  Sista datum för Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår

  Sista datum för Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, att slutredovisa sitt uppdrag.