Juni 2018

Måndag 18. juni

KL. 9:30
 • Seminarium: Tillväxten och miljön

  Konjunkturseminarium om Sveriges ekonomi. Hur förhåller sig konjunkturen till miljön? Hur mäter vi hållbarhet? Hur långt har vi kommit på vägen till en hållbar tillväxt?

KL. 10:00
 • Seminarium: Ojämlikhet, tillväxt och facklig organisering

  Samtal om varför ojämlikheten har ökat i majoriteten av OECD-länderna under de senaste decennierna.

Tisdag 19. juni

KL. 11:00
KL. 11:30
 • Seminarium: GDPR för förtroendevalda

  Föreläsare är Torbjörn Angelbrant och Tove Fors, dataskyddsombud vid Sacos kansli.

KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 21. juni

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 10:30

Måndag 25. juni

KL. 9:00
 • Seminarium: Framtidens arbetsförmedling

  Föreläsning och lansering av boken "Framtidens arbetsförmedling".

Juli 2018

Söndag 1. juli

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Tisdag 3. juli

KL. 11:30
 • Seminarium: Öresundsbron 2.0 – hur hade den byggts idag?

  Seminarium under Almedalsveckan om vilka resurser och insatser som krävs för att skapa helt nya innovativa miljölösningar och affärsmodeller över branschgränserna. 

September 2018

Måndag 3. september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier

  Sista datum för Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen att delredovisa uppdraget. 

Söndag 9. september

Måndag 10. september

KL. 12:00
 • Föreläsning: Arbetsmiljö

  Föreläsning för förtroendevalda med tema arbetsmiljö.

Fredag 14. september

KL. 9:00
 • Seminarium: Antibiotikaresistens som arbetsmiljöproblem

  Arbetsmiljöverket presenterar en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistens och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker.

Söndag 30. september

 • Regeringsuppdrag: Vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken mellan 2014 och 2017

  Sista datum för Medlingsinstitutet att redovisa uppdraget.

Oktober 2018

Torsdag 11. oktober

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

   Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00
 • Tulladagen 2018

  Sveriges största mötesplats för tullfrågor.

Fredag 12. oktober

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 16. oktober

 • Konferens: Science & Innovation Day 2018

  Hur kan ny teknologi bidra till fler hållbara affärer, en digitaliserad industri och en cirkulär ekonomi?

Fredag 26. oktober

 • Regeringsuppdrag: Utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.