Mars 2018

Tisdag 20. mars

 • Proposition: Körkortslån

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Förstärkt SGI-skydd för studenter och för företagare i ett uppbyggnadsskede

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

KL. 10:00
 • Konferens: Drivkraft för tillväxt och utveckling

  Konferensen i Västerås för ledande personer inom näringsliv och offentlig verksamhet om hur man ska nå Sveriges miljömål och Agenda 2030.

Torsdag 22. mars

KL. 9:30
 • Konferens: Almegas upphandlingsdag

  Om upphandling av myndigheter. 

KL. 10:00
 • Konferens: Drivkraft för tillväxt och utveckling

  Konferensen i Jönköping för ledande personer inom näringsliv och offentlig verksamhet om hur man ska nå Sveriges miljömål och Agenda 2030.

KL. 10:00
 • Seminarium: Hur lång är vägen till självkörande fordon?

  Om den tekniska utvecklingen och den juridiska diskussionen som den för med sig. 

KL. 12:00
 • UF-mässan 2018

  Mässa för unga företagare. 

KL. 13:00
 • Kurs: Introduktion till arbetsmiljöansvaret – vem har ansvaret?

  Diskussionsdag med vägledning och tips inom området miljöansvar och delegering av miljöarbetet.

Fredag 23. mars

KL. 13:30
 • Seminarium: Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda

  Ett seminarium om hur egenföretagande kan vara en viktig del av integrationen för utrikesfödda.

Måndag 26. mars

KL. 12:00
 • Seminarium: Hur borde nyanländas etablering fungera?

  Seminarium där Fores rapport om Framtidens arbetsförmedling presenteras. 

Tisdag 27. mars

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Onsdag 28. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av företagsuppgifter

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.

KL. 10:00
 • Konferens: Drivkraft för tillväxt och utveckling

  Konferensen i Sundsvall för ledande personer inom näringsliv och offentlig verksamhet om hur man ska nå Sveriges miljömål och Agenda 2030.

Fredag 30. mars

 • Utredning: Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

April 2018

Torsdag 5. april

 • Proposition: Ett entreprenörsansvar i Sverige

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

Måndag 9. april

KL. 18:00
 • Seminarium: Ska vi ha det såhär?

  Om arbetarkvinnors förhållanden idag.

Tisdag 10. april

KL. 13:00
 • Kurs: Introduktion till arbetsmiljöansvaret – vem har ansvaret?

  Diskussionsdag med vägledning och tips inom området miljöansvar och delegering av miljöarbetet.

Torsdag 12. april

 • Seminarium: Den svenska modellen och plattformsmodellen

  Om arbetsplatsers arbetsformer i en tid med digitalisering.