Januari 2018

Onsdag 24. januari

 • Ylva Johansson besöker Arlanda

  Arbetsmarknadsetableringsföretaget Just Arrived och fackliga representanter besöks. 

KL. 13:00
 • Ann Linde besöker Västmanland

  EU- och handelsminister Ann Linde (S) besöker Västmanland för ett EU-handslag med region, kommuner, länsstyrelse och högskola.

Fredag 26. januari

KL. 9:30
 • Konferens: Invandrarindex 2017

  En heldag som fokuserar på Invandrarindex 2017 som är en undersökning om hur nyanlända uppfattar sin situation i Sverige.

Tisdag 30. januari

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Onsdag 31. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet

  Sista datum för Försäkringskassan att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Pensionsmyndighetens verksamhet

  Sista datum för Pensionsmyndigheten att redovisa uppdraget.

Februari 2018

Måndag 5. februari

KL. 10:00
 • Industridagen 2018

  Industrirådet tillsammans med Östergötland anordnar innovationsdag med temat människan i digitaliseringen.

Onsdag 14. februari

KL. 9:00
 • Svemins arbetsmiljöseminarium 2018

  Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige anordnar heldagsseminarium på temat innovation, hälsa och säkerhet.

Onsdag 28. februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Kurs: Hantera anställda med alkohol- eller drog problem

  En kurs som riktar sig till hur chefer kan förebygga alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen. 

Mars 2018

Torsdag 1. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivet

  Sista datum för Tillväxtverket att delredovisa uppdraget.

Onsdag 14. mars

KL. 13:00
 • Konferens: Psykisk hälsa och arbetsliv

  Fokus läggs på hur psykisk ohälsa kan förebyggas, samt hur vi bättre kan inkludera de med psykisk ohälsa på arbetsmarknaden. 

Torsdag 15. mars

 • Utredning: Flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Konferens: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2018

  Dagens fokus ligger på utbildningens betydelse för en välfungerande arbetsmarknad. 

Fredag 23. mars

KL. 13:30
 • Seminarium: Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda

  Ett seminarium om hur egenföretagande kan vara en viktig del av integrationen för utrikesfödda.

Fredag 30. mars

 • Utredning: Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

April 2018

Tisdag 10. april

KL. 9:00
 • Kurs: Hantera anställda med alkohol- eller drog problem

  En kurs som riktar sig till hur chefer kan förebygga alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen.

Onsdag 18. april

KL. 10:00
 • Kurs: Arbetsrätt för arbetsgivare

  Kurs med syfte att lära sig mer om arbetsrätt. 

Torsdag 19. april

KL. 13:00
 • Kurs: Hantera anställda med alkohol- eller drog problem

  En kurs som riktar sig till hur chefer kan förebygga alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen.

Måndag 30. april

 • Regeringsuppdrag: Kartläggning och analys av hur väl AI och maskininlärning kommer till användning i svensk industri och i det svenska samhället

  Sista datum för Verket för innovationssystem (Vinnova) att redovisa uppdraget.