Januari 2019

Torsdag 24 januari

KL. 10:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Torsdag 31 januari

 • Utredning: Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag (Arbetsmarknadsutredningen)

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregation

  Sista datum för Tillväxtverket att redovisa uppdraget. 

Februari 2019

Fredag 1 februari

 • Centerpartiets Kommundagar

  Centerpartiet anordnar kommundagar i Umeå.

Fredag 8 februari

 • Feministiskt initiativs kongress 2019

  Partiet väljer ny partiledare som ska leda partiet tillsammans med Gita Nabavi. Styrelsen har föreslagit Farida al-Abani till partiledarposten. 

Torsdag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Jämställdhet i fokus för granskning av trygghetssystem

  Sista datum för Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår

  Sista datum för Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, att slutredovisa sitt uppdrag.

Mars 2019

Fredag 22 mars

 • Socialdemokraternas partikongress 2019

  Socialdemokraterna håller partikongress i Örebro.

Fredag 29 mars

KL. 8:00
 • Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar

  Konferensen hålls i Örebro.

April 2019

Måndag 1 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier

  Sista datum för Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen att slutredovisa uppdraget. 

Fredag 5 april

KL. 15:00
 • Centerstudenters förbundsstämma 2019

  Centerstudenters förbundsstämma 2019

Tisdag 30 april

 • Utredning: Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet, Dir. 2018:12

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Maj 2019

Fredag 3 maj

 • Miljöpartiets kongress 2019

  Miljöpartiet håller partikongress i Örebro. 

Tisdag 21 maj

 • Kommunals kongress 2019

  Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att dra upp riktlinjer för det framtida fackliga arbetet och välja vilka som ska få förtroendet att sitta i Kommunals förbundsstyrelse och förbundsledning.

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Fredag 31 maj

 • Utredning: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, 2018:66

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

Juni 2019

Lördag 1 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att följa upp regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

Måndag 3 juni

 • Utredning: Översyn av F-skattesystemet, Dir. 2017:108

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 12 juni

KL. 15:00
 • Politikerveckan i Järva 2019

  Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv.