Oktober 2018

Onsdag 17. oktober

KL. 9:00
 • Seminarium: EU mitt i en storm av handelskonflikter

  Seminarium om handelskonflikterna mellan EU, USA och Kina.

Torsdag 18. oktober

KL. 10:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Måndag 22. oktober

KL. 10:00
 • Konferens: En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Konferens som handlar hur man kan skapa en välfungerande och inkluderande arbetsmarknad. 

Torsdag 25. oktober

KL. 10:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Fredag 26. oktober

 • Regeringsuppdrag: Utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget. 

KL. 10:00
 • Konferens: En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Konferens som handlar hur man kan skapa en välfungerande och inkluderande arbetsmarknad.

November 2018

Måndag 5. november

 • Konferens: Logistik & transport

  Mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport och logistik. 

KL. 9:30
 • Konferens: Transport & Logistik

   Mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport och logistik.

Onsdag 21. november

KL. 8:00
 • Konferens: Socionomdagarna

  Socionomdagarna innehåller 100 olika programpunkter med tal och seminarium. Konferensen kommer handla om ämnen såsom socionomens yrkesidentitet, integration, missbruk, barn och unga, etcetera. 

Torsdag 22. november

KL. 9:00
 • Konferens: Arbetsmiljö

  Arbetsmiljökonferens med föreläsningar av Sara Lund/Claes Schmidt Från Man till Människa! och stressforskaren Alexander Perski.

KL. 13:00
 • Rapportsläpp: Swedish Economic Forum 2018

  I 2018 års Swedish Economic Forum Report undersöks hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen framåt i en osäker och föränderlig värld. 

Onsdag 28. november

KL. 8:30
 • Växtkraft för de gröna näringarna

  Rapporten visar att företagare i de gröna näringarna tycker att lagar och myndighetsregler hindrar dem från att växa. Vad kan staten göra för att förenkla för dessa företag? Vi tar också upp hur finansieringen ser ut i dessa företag.

Torsdag 29. november

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 30. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsförmedlingen om en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb

  Sista datum för Arbetsförmedlingen att redovisa uppdraget. 

December 2018

Fredag 7. december

KL. 8:00
 • Seminarium: GDPR - vad var det egentligen som hände?

  Samtal om vad som har hänt sen implementeringen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i maj tidigare i år.

Januari 2019

Torsdag 31. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregation

  Sista datum för Tillväxtverket att redovisa uppdraget. 

Februari 2019

Torsdag 28. februari

 • Regeringsuppdrag: Jämställdhet i fokus för granskning av trygghetssystem

  Sista datum för Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår

  Sista datum för Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, att slutredovisa sitt uppdrag.

April 2019

Måndag 1. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier

  Sista datum för Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen att slutredovisa uppdraget. 

Juni 2019

Lördag 1. juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att följa upp regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.