April 2020

Onsdag 8 april

KL. 9:00
 • Webbinarium: Hur drabbar åtgärderna mot coronaviruset företagen i tjänstesektorn?

  WEBB. Almega anordnar ett seminarium för att analysera det ekonomiska läget och konsekvenserna för företagen och sysselsättningen. Vad innebär regeringens stöd för tjänsteföretagen?

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Måndag 20 april

KL. 9:00
 • Webbinarium: Kris i kompetensförsörjningen

  WEBB. Kairos future anordnar ett seminarium om de långsiktiga utmaningarna inom vård och omsorg med betoning på kompetensbehov. 

Tisdag 21 april

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Arbetsmarknad och funktionshinder

  STOCKHOLM. Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala bjuder in till en dag för att ge kunskap om hur vi bättre kan använda den kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning och samtidigt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt för alla.

KL. 10:00
 • INSTÄLLT. Utbildning: Ansvar och verktyg för en god arbetsmiljö

  GÖTEBORG. Akademikerförbundet SSR arrangerar en utbildningsdag med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

KL. 15:30
 • Webbinarium: Strukturomvandling på arbetsmarknaden

  WEBB. Fores bjuder in till ett seminarium om den stora och snabba omställning som coronaviruset tvingar fram. Hur kan vi hantera den och vilka konsekvenser kommer den att få?

Onsdag 22 april

KL. 9:00
 • Webbseminarium: Ny kunskap om flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium om hur det har gått på arbetsmarknaden för de flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under de senaste åren.

Tisdag 28 april

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Stora chefsdagarna offentlig sektor 2020

  STOCKHOLM. Ability partner anordnar en konferens om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Hur styr man det på ett hållbart sätt som skapar motivation och engagemang när ekonomin krymper och förändringsbehoven ökar?

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Kompetensförsörjningen av digital spetskompetens

  WEBB. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket håller konferens utifrån deras gemensamma regeringsuppdrag kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

KL. 17:00
 • Seminarium: Administrationssamhället – vad är det, varför finns det, och vilka konsekvenser får det

  STOCKHOLM. Arbetsgivarverket och Södertörns högskola anordnar ett seminarium om arbetsgivarsamhället. Är framväxten av ett ”administrationssamhälle” oundviklig eller finns det alternativ?

Torsdag 30 april

 • Utredning: Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Dir. 2018:27

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Maj 2020

Fredag 1 maj

Måndag 11 maj

 • INSTÄLLT. Prisföreläsning: Global award for entrepreneurship research 2020

  STOCKHOLM. Global award for entrepreneurship research är ett pris som delas ut till någon som utmärkt sig inom entreprenörskapsforskning. Prissumman ligger på 100 000 euro.

Tisdag 12 maj

KL. 10:00
 • Altinget nätverk: Skolverket om utbildningens roll i kompetensförsörjningen

  UTBILDNING & ARBETSMARKNAD - Medverkar gör Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket. 

Fredag 15 maj

 • Utredning: En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, Dir. 2018:8

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 19 maj

 • INSTÄLLT. Konferens: Fler vägar in - breddad rekrytering

  SKÖVDE. SKR arrangerar en konferens om hur kommuner i praktiken kan möta sina kompetensbehov och inkludera fler människor i arbetslivet. 

Tisdag 26 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framtidens kompetensförsörjning - vad säger forskningen?

  ARBETSMARKNAD - Medverkar gör Mikael Witterblad, forskningsledare SNS.

Fredag 29 maj

 • Utredning: Genomförande av visselblåsardirektivet, Dir. 2019:24

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Söndag 31 maj

 • Utredning: En moderniserad arbetsrätt, Dir. 2019:17

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.