September 2019

Tisdag 17 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Får arbetsmarknaden den kunskap som behövs?

Oktober 2019

Tisdag 15 oktober

 • Altinget nätverk: Hur ska Sverige lyckas med att få nyanlända och lågutbildade på arbetsmarknaden?

  Medverkar gör Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och tidigare ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER.

Fredag 18 oktober

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitaliseringens framtid

  Medverkar gör Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Måndag 28 oktober

KL. 11:00
 • Konferens: Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon

  Syftet med konferensen är att främja yrkesutbildning i Sverige, att lyfta framgångsfaktorer som bidrar till hög kvalitet och främjar utveckling. 

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. 

December 2019

Tisdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad

  Sista datum för Trafikverket att redovisa uppdraget.

Januari 2020

Fredag 31 januari

 • Utredning: En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

  Sista datum att redovisa uppdraget är den 31 januari 2020.

   

 • Regeringsuppdrag: Översyn av arbetslöshetsförsäkringen ska ge trygghet för fler

  Maria Hemström-Hemmingsson är utsett till särskild utredare. Sista datum för redovisning av uppdraget är den 31 januari 2020.

Mars 2020

Söndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Kartlägga innovationskritiska metaller och mineral

  Sista datum för Sveriges geologiska undersökning (SGU) att redovisa uppdraget. 

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget. 

   

April 2020

Onsdag 1 april

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att göra en omvärldsanalys och att lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Maj 2020

Fredag 15 maj

 • Utredning: En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, Dir. 2018:8

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Fredag 29 maj

 • Utredning: Genomförande av visselblåsardirektivet, Dir. 2019:24

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Söndag 31 maj

 • Utredning: En moderniserad arbetsrätt, Dir. 2019:17

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2020

Måndag 1 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att följa upp regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

Februari 2021

Måndag 15 februari

 • Regeringsuppdrag: Tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Söndag 28 februari

 • Utredning: Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget

Mars 2021

Måndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att följa upp regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

Onsdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020

  Sista datum för Tillväxtverket att redovisa uppdraget.