September 2019

Tisdag 24 september

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Fredag 27 september

KL. 10:00
 • Konferens: En inkluderande och välfungerande arbetsmarknad

  Vad gör kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser?

Oktober 2019

Fredag 4 oktober

KL. 9:00
 • Seminarium: Arbetsförmedlingens reformering

  Forskare, företag, kommuner och omställningsorganisationer deltar i en utfrågning för att ge inspel till Arbetsförmedlingen inför avrapporteringen om myndighetens regeringsuppdrag.

Måndag 7 oktober

KL. 9:00
 • Seminarium: Psykologin bakom att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

  Om att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare som strategisk fråga för företag och organisationer.

Måndag 14 oktober

KL. 13:00
 • Seminarium: Hur kan arbetsrätten anpassas efter dagens arbetsmarknad?

  Samtal där forskare och arbetsmarknadens parter diskuterar hur arbetsrätten kan reformeras inför en utredning tillsatt av regeringen.

Tisdag 15 oktober

 • Altinget nätverk: Hur ska Sverige lyckas med att få nyanlända och lågutbildade på arbetsmarknaden?

  Medverkar gör Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och tidigare ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER.

Måndag 28 oktober

KL. 11:00
 • Konferens: Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon

  Syftet med konferensen är att främja yrkesutbildning i Sverige, att lyfta framgångsfaktorer som bidrar till hög kvalitet och främjar utveckling. 

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Onsdag 6 november

KL. 8:30
 • Konferens: Agenda för integration

  Två dagar om olika sätt till integration. Fokus på både offentlig och privat sektors roll i integration.

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle. 

Onsdag 13 november

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitaliseringens framtid

  Medverkar gör Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Tisdag 26 november

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Det här vill regeringen med arbetsmarknadspolitiken

  Medverkar gör Annica Dahl, statssekreterare till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Fredag 29 november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag inför införandet av ett intensivår för nyanlända

  Sista datum att redovisa uppdraget.

December 2019

Tisdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad

  Sista datum för Trafikverket att redovisa uppdraget.

Januari 2020

Fredag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Översyn av arbetslöshetsförsäkringen ska ge trygghet för fler

  Maria Hemström-Hemmingsson är utsett till särskild utredare. Sista datum för redovisning av uppdraget är den 31 januari 2020.

Mars 2020

Söndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Kartlägga innovationskritiska metaller och mineral

  Sista datum för Sveriges geologiska undersökning (SGU) att redovisa uppdraget. 

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget. 

   

April 2020

Onsdag 1 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att göra en omvärldsanalys och att lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027

  Sista datum att redovisa uppdraget.