Januari 2020

Tisdag 28 januari

KL. 10:30
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Onsdag 29 januari

KL. 8:00
 • Konferens: Science Week 2020

   Under 4 dagar arrangeras seminarier och workshops på teman som digitalisering, hållbarhet, entreprenörskap och forskning.

Torsdag 30 januari

KL. 8:30
 • Öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen

  Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen. 

KL. 9:30
 • Kurs: Allmänna bestämmelser och löner

  En kurs om Allmänna bestämmelser (AB) inom löneadministrativa frågor.

KL. 10:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Fredag 31 januari

 • Kurs: SYV och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare om akademikeryrken.

KL. 9:30
 • Rapport: Löneutvecklingen

  Medlingsinstitutet presenterar årets första lönestatistikrapport.

Februari 2020

Onsdag 5 februari

KL. 13:00
 • Seminarium: Hur står det till med den fackliga organisationsgraden?

  Föredrag om facklig medlemsutveckling och diskussion med arbetsmarknadens parter.

Fredag 7 februari

KL. 10:00
 • Presentation: Arbetsförmedlingens rapport "Var finns jobben?"

  Presentation av rapporten "Var finns Jobben?", om framtidsutsikterna för nästan 200 yrken.

Tisdag 11 februari

KL. 9:00
 • Seminarium: Så får vi bort den dyra kunskapsbristen

  Seminarium om kunskapsbristen kring immaterialrätten. Om dess orsaker och konsekvenser, och om vägen framåt. 

Måndag 17 februari

KL. 8:30
 • Konferens: Framtidens anställda och framtidens företagare

  Samtal om framtidens rekryteringsbehov i olika brancher och var framtidens jobb kommer att skapas. 

Torsdag 20 februari

KL. 9:00
 • Presentation: Medlingsinstitutets årsrapport

  Medlingsinstitutet presenterar sin årsrapport för 2019.

Torsdag 27 februari

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera bland annat den inre marknaden och industri samt forskning.

Mars 2020

Söndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Kartlägga innovationskritiska metaller och mineral

  Sista datum för Sveriges geologiska undersökning (SGU) att redovisa uppdraget. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 17 mars

Torsdag 26 mars

 • Konferens: Unga som varken arbetar eller studerar

  Om de 116000 unga i Sverige som varken arbetare eller studerar.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget. 

   

April 2020

Onsdag 1 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser

  Sista datum att redovisa uppdraget.