Maj 2019

Torsdag 23 maj

 • Val: EU-valet startar

  EU:s valperiod startar.

KL. 9:00
 • Kurs: Allmänna bestämmelser (AB) - löneadministrativ inriktning

  För ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB) inom främst löneadministrativa frågor.

Fredag 24 maj

KL. 7:45
 • Frukostseminarium: EU-valet och västsvenska toppkandidater

  Västsveriges två EU-toppkandidater – Said Abdu (Liberalerna) och David Lega (Kristdemokraterna) - lyfter sina viktigaste frågor.

KL. 8:00
 • Seminarium: Företagsklimatet i Östersunds kommun

  En analys av Östersund kommuns företagsklimat, om årets enkätundersökning och en diskussion om utvecklingen framåt.

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Måndag 27 maj

KL. 8:00
 • Frukostseminarium: Olofström och företagsklimatet

  En analys av Olofström kommuns företagsklimat, om årets enkätundersökning och en diskussion om utvecklingen framåt.

KL. 9:30
 • Seminarium: God revissionssed

  Presentation av en ny version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet och efterföljande diskussion.

Tisdag 28 maj

KL. 8:00
 • Frukostseminarium: Kungsbackas företagande

  En analys av Kungsbacka kommuns företagsklimat, om årets enkätundersökning och en diskussion om utvecklingen framåt.

KL. 9:00
 • Konferens: Budgetdagarna Malmö 2019

  Här lyfts diskuteras ämnen och frågor som rör det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

KL. 13:00
 • Seminarium: Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige

  På Arbetsmiljöverkets uppdrag har forskare tagit fram två kunskapssammanställningar om den arbetsrelaterade dödligheten i Sverige.

Onsdag 29 maj

 • Seminarium: Dialogmöte om Karlstads företagsklimat

  En analys av Karlstads kommuns företagsklimat, om årets enkätundersökning och en diskussion om utvecklingen framåt.

KL. 9:00
 • Kurs: Lönebildning

  Medlemsanpassad utbildning vid Statens- väg och transportforskningsinstitut.

KL. 11:00

Fredag 31 maj

 • Utredning: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, 2018:66

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

Juni 2019

Lördag 1 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att följa upp regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

Måndag 3 juni

 • Utredning: Översyn av F-skattesystemet, Dir. 2017:108

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 13:00
 • Webbsändning: Agenda för integration

  Om asylmottagande, integration och etablering.

Tisdag 4 juni

KL. 9:30
 • Kurs: BESTA och befattningsklassificering

  Öppen utbildning om befattningsklassificering för statistik.