Juli 2020

Fredag 31 juli

 • Utredning: En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet, Dir. 2018:74

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Måndag 17 augusti

KL. 12:00
 • Webbinarium: Omstartskommissionen presenterar sin slutrapport

  WEBB. Stockholms handelskammare bjuder in till presentationen av Omstartskommissionens slutrapport, med idéer som är tänkta att stärka Sverige.

Onsdag 19 augusti

KL. 15:30
 • Webbinarium: Näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning

  WEBB. IVA bjuder in till ett seminarium om näringslivets perspektiv på forskning. Vad behövs för att främja samverkan och kunskapsutbyte mellan lärosäten och näringsliv?

September 2020

Tisdag 1 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Åre kommuns integrationssatsningar

  INTEGRATION - Medverkar gör Mattias Sjölundh, enhetschef för inflyttarservice i Åre kommun & Kicki Lundström, projektledare för projekt NYÅR i Åre kommun. 

KL. 9:30
 • Webbinarium: Öppna jämförelser Företagsklimat 2019

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium för att ge en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå, en rankning av kommunernas företagsklimat.

Onsdag 9 september

KL. 13:00
 • Webbinarium: "Flexicurity" på den svenska arbetsmarknaden

  WEBB. Göteborgs universitet arrangerar ett seminarium om flexicurity-begreppets historia, teoretiska grund och hur det passar in på den svenska arbetsmarknaden.

Onsdag 16 september

KL. 14:30
 • Seminarium: Matchmaking mellan lärare och företag/organisationer inom hållbar utveckling

  KTH bjuder in till diskussion om samverkansinslag i utbildningen. Temat är samverkan för hållbar utveckling. 

Tisdag 22 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Flexicurity i Danmark – något vi kan lära av i Sverige?

  ARBETSMARKNAD - Medverkar gör Mads Peter Klindt, lektor i arbetsmarknadspolitik vid universitetet i Aalborg, Danmark. 

Tisdag 29 september

KL. 9:00
 • Konferens: Framtidens attraktiva näringslivskommun 2020

  STOCKHOLM. Ability partner bjuder in till en konferens om olika framgångsfaktorer för ett gott företagsklimat och ökad tillväxt i kommuner.

Onsdag 30 september

 • Utredning: Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag, Dir. 2020:48

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Oktober 2020

Torsdag 1 oktober

KL. 17:00
 • Seminarium: Näringslivets FoU-barometer 2020

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bjuder in till lanseringen av Näringslivets FoU-barometer som synliggör hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas.

KL. 17:00
 • Lansering: Näringslivets FoU-barometer 2020

  STOCKHOLM. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin bjuder in till en föreläsning för att presentera årets FoU-barometer. Barometerns undersöker hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige.

Fredag 2 oktober

KL. 8:30
 • Konferens: Sociala företag - innovativt och framgångsrikt

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till en konferens om kommuners och regioners samverkan med sociala företag, med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag.

Måndag 5 oktober

KL. 8:00
 • Innovationsveckan 2020

  WEBB. Vinnova, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG arrangerear Innovationsveckan 2020, en nationell kraftsamling för innovation inom det offentliga. 

KL. 12:15
 • Föreläsning: Varför jämställdhet?

  WEBB. KTH bjuder in till en onlineföreläsning om jämställdhet. 

Onsdag 7 oktober

KL. 8:00
 • Webbinarium: Så hanterar ni krisen

  WEBB. Stockholms handelskammare bjuder in till en webbsänd föreläsning med fokus på hur företag kan förebygga mediekriser och effektiva verktyg för akut kriskommunikation. 

Tisdag 20 oktober

KL. 9:00
 • Webbinarium: Världen i förändring - tull och handel i fokus

  WEBB. Stockholms handelskammare, Västsvenska handelskammaren och Handelskammaren i sydsvenska företags intresse arrangerar ett webbinarium för att uppdatera kring nyheter inom ämnet.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning?

  NÄRINGSPOLITIK & TILLVÄXT - Medverkar gör Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola (BTH).

Torsdag 22 oktober

 • Konferens: Sveriges vägledarförenings konferens 2020

  STOCKHOLM. Sveriges vägledarförening arrangerar sin årliga rikskonferens med fokus på vägledningsfrågor.

Tisdag 27 oktober

KL. 9:00
 • Webbinarium: Kollektivavtal – vad får man för pengarna?

  Webb. Vårdföretagarna bjuder in till ett seminarium om hur kollektivavtal kan vara lönsamt för arbetsgivare och hur arbetsgivaren får stora möjligheter att anpassa avtalen efter branschens behov och förutsättning.