Debatt


Luf:  Gör arbetskraftsinvandring fri

Luf: Gör arbetskraftsinvandring fri

DEBATT. Slopa nuvarande tillståndssystem för arbetskraftsinvandring. Den som ordnat ett jobb i Sverige enligt avtal endast behöver anmäla detta till migrationsverket, skriver Simona Mohamsson och Lovisa Lanryd från Luf.

Fackförbund: Riv hindren för rörlighet i Norden

Fackförbund: Riv hindren för rörlighet i Norden

DEBATT. Det uppstår ofta problem i vardagen vid flytt till ett annat nordiskt land. Det kan exempelvis vara svårt att få en förskoleplats. Även byråkratiska hinder kring personnummer försämrar rörligheten, skriver företrädare för fackförbund i de nordiska länderna och uppmanar regeringarna att agera.