Debatt


Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

DEBATT. Eftergymnasial utbildning behöver utvecklas för att möta behoven av vidareutbildning. Både högskola och yrkeshögskola behöver breddas för att kunna vidareutbilda även yrkesverksamma, skriver representanter från Saco.

Teknikföretagen: Man måste mena allvar med utbildningspolitiken

Teknikföretagen: Man måste mena allvar med utbildningspolitiken

DEBATT. Sverige tappar mark internationellt när vi inte har fungerande kompetensförsörjning. Därför föreslår vi tre reformer som kan lösa problemen och regeringen måste nu på allvar göra något för skolan, skriver Ulf Lindberg och Frida Andersson på Teknikföretagen.

Sveriges ingenjörer: Ministern måste sluta ignorera frågan

Sveriges ingenjörer: Ministern måste sluta ignorera frågan

DEBATT. För att vi ska klara den internationella konkurrensen behöver skolan och dess ekonomi förbättras. Alltför många ministrar har ignorerat den här frågan och nästa måste börja våga tala om pengar per student, skriver Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer.