Debatt


Saco: Investering i studier förloras i pension

Saco: Investering i studier förloras i pension

DEBATT. Psykiska ohälsan bland elever är ett växande problem. För att trygga dagens och morgondagens pensionsutbetalningar måste det därför finnas en diskussion så att dagens unga är rustade för ett långt och hållbart arbetsliv, skriver Malin Påhls Hansson från Saco studentråd.

"Statligt stöd för korttidsarbete snedvrider konkurrensen"

DEBATT. Regeringens utredare föreslår att företag med problem kan reducera lön och arbetstid för de anställda och att staten ger bidrag. Förslaget har starka drag av planekonomi och snedvrider konkurrensen, skriver företrädare för Medborgerlig samling.