Debatt


S-ledamöter: Statliga bolag bör ta sitt sociala ansvar

S-ledamöter: Statliga bolag bör ta sitt sociala ansvar

DEBATT. Regeringen bör utreda möjligheten att via ägardirektiv ge de statliga bolagen i uppdrag att jobba för att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbete, skriver tre socialdemokrater från Dalarna.