Debatt


HRF: Åtgärder krävs –  förbättra tryggheten i vår bransch

HRF: Åtgärder krävs – förbättra tryggheten i vår bransch

DEBATT. Arbetsgivarnas krav på flexibilitet och lagstiftningen om allmän visstidsanställning har lett till korta och osäkra anställningar. När krisen kom såg vi att tusentals varsel och upphörandet av extraanställningar kom inom loppet av några dagar, skriver Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket.