Fler artiklar

SCB: Antalet sysselsatta ökar

KORTNYTT. Antal sysselsatta ökar och arbetslösheten minskar mer än väntat, SCB presenterar glädjande statistik i sin senaste arbetskraftsundersökning (AKU). 

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad

Trygghetssystem för företagare ska utredas

KORTNYTT. Försäkringssystem som missgynnar företagarna är ofta en anledning till varför man väljer att inte starta eget. Regeringen tillsätter nu en utredning om socialförsäkring för företagare. 

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad

LO byter bank

KORTNYTT. Fackparaplyorganisationen LO meddelar att de byter transaktionsbank från Nordea till Swedbank. 

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad