Fler artiklar

Utredning föreslår flexiblare rehabilitering

KORTNYTT. Regeringens tillsatta utredningen föreslår att skapa flexiblare rehabilitering för personer som har nedsatt arbetsförmåga efter sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad

Företags upplevda kompetensbrist ökar

KORTNYTT. 72 procent av tillfrågade företag upplever att de inte hittar rätt kompetens, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad
Unionen: Civilsamhället behöver vara öppet för kompetensutveckling

Unionen: Civilsamhället behöver vara öppet för kompetensutveckling

DEBATT. Civilsamhället är under förändring. Digitaliseringen driver på utvecklingen och återkommande kompetensutveckling kommer bli allt viktigare framöver. Branschen behöver en ökad professionalisering och långsiktig finansiering, skriver Marina Åman, andra vice ordförande i Unionen.