Fler artiklar


"Arbetsmarknadspolitiken saknar folklig förankring"

DEBATT. Sverige inför många utmaningar på arbetsmarknaden, men den politik som nu genomförs saknar folklig förankring. Det är dags att satsa på effektiva och beprövade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, skriver Stefan Westerberg, Stockholms handelskammare.