Fler artiklar

Årets mest lästa debattartiklar

Årets mest lästa debattartiklar

LISTA. Felutbildning, filminspelningar och avdragsrätt. Debatterna har varit många. Altinget listar här de 10 mest lästa debatterna på Altinget Arbetsmarknad under året.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad

Bättre vägledning ska få arbetslösa till utbildning

KORTNYTT. Arbetsförmedlingen ska, enligt regleringsbrevet för 2018, utreda kvalitén på deras vägledning och hur de kan få fler arbetssökande till utbildning.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad

Reseavdraget ska klimatanpassas

ARBETSRESOR. Skatteavdraget för resor till och från jobbet måste bli klimatsmartare. Det anser regeringen som nu har tillsatt en utredning.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad