Fler artiklar


Var tredje har kort anställning inom högskolan

KORTNYTT. Av den forskande och undervisande högskolepersonalen har var tredje en tidsbegränsad anställning. På arbetsmarknaden i stort är det knappt var femte.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad

Arbetslösheten blir dyrare än beräknat

KORTNYTT. Anslagskrediten höjs för Arbetsförmedlingen för att kunna hantera ökade kostnader för arbetslöshetsersättningen.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad
Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

DEBATT. Eftergymnasial utbildning behöver utvecklas för att möta behoven av vidareutbildning. Både högskola och yrkeshögskola behöver breddas för att kunna vidareutbilda även yrkesverksamma, skriver representanter från Saco.