30 miljoner för att stoppa brott i arbetslivet

Fusk och brott på svensk arbetsmarknad ska bort. Regeringen vill satsa 30 miljoner på att åtta myndigheter ska samarbeta för att förhindra kriminalitet i arbetslivet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar