Konkurs – affärsidé för kriminella

Aktiebolag används som kofot av skurkar som verktyg för att sno åt sig pengar på arbetsmarknaden. Hos var fjärde företag som går i konkurs finns tecken på fiffel och båg och Unionens medlemmar drabbas både direkt och indirekt.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar