Återkrav på permitteringsstöd inleds

Tillväxtverket, som har delat ut 27,3 miljarder kronor i permitteringsstöd till företag som påverkats av coronapandemin, ska nu börja skicka ut sina första återkrav, rapporterar Dagens Nyheter.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar