Polskt byggbolag riskerar miljonskadestånd i AD

Svenska byggnadsarbetareförbundet stämmer det polska bolaget MK Scaffolding SP ZOO på sammanlagt 4,9 miljoner kronor samt ersättning för rättegångskostnader, det framgår av en stämningsansökan som förbundet skickat in till Arbetsdomstolen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar