SAC tar strid för tornväktarna i AD

Avskedande eller uppsägning? Syndikalisterna tar tornväktarna i Ystads anställningar till Arbetsdomstolen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar