Startar projekt för effektivare myndigheter

Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar