Fler bildar Unionenklubb

För första gången ökar antalet Unionenmedlemmar som bildar fackklubb. Nu finns nästan 3 000 klubbar i förbundet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar