Så arbetar Migrationsverket med rättsliga ställningstaganden

En varaktig förändring i ett land som många asylsökande kommer ifrån kan innebära att Migrationsverket beslutar om att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Syftet är att stötta dem som prövar asylansökningar och därmed bidra till enhetliga och rättssäkra bedömningar.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar