Handels stämmer Coop för ackordssystem: ”Stressigt”

För stressigt och tungt tyckte de anställda. Då sa facket upp överenskommelsen om ackordslönesystemet på Coops terminal i Västerås. Nu har arbetsgivaren ensidigt infört det igen. Handels kräver en halv miljon för brott mot kollektivavtalet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar