15 myndigheter tvångsansluts till tjänster

Trots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar