Brister i säkerheten hos Svenska kraftnät

I en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar