Het debatt om alkohol på målarkongress

Det blev inget beslut om nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar. Frågan gav upphov till stor debatt och en del klargöranden för hur det ser ut i Målarnas policy.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar