Ygeman: Därför sker olyckor i energibranschen

Machokulturen leder till onödiga risker. Det menar energiminster Anders Ygeman (S) är orsaken till de många olyckorna i energibranschen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar