Intervjurobot ska testas av psykolog

Rekryteringsfirman TNG har utvecklat en robot som kan sköta anställningsintervjuer. Nu ska robotens förmågor testas av en psykolog.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar