Barnmorske­förbundet om årets sommar­bemanning: ”Inte optimalt”

Semestertider gör förlossningsvården extra sårbar. Trots det säger så gott som alla regioner att man inte är oroad över bemanningssituationen i sommar, enligt en enkät som SVT Nyheter har gjort. Men Barnmorskeförbundet håller inte med.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar