Socialdemokraterna gratulerar danska S till valframgången

Under onsdagskvällen stod det klart att de danska socialdemokraterna går framåt i valet till Folketinget. Socialdemokraterna i Sverige gratulerar sitt danska systerparti till framgångarna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar