Liberalerna: Trion som vill bli partiledare för Liberalerna

Liberalernas valberedning presenterar idag de tre kandidater som har starkast stöd att efterträda Jan Björklund vid ett extra landsmöte den 28 juni. Kandidaterna som föreslås är Johan Pehrson, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag. Liberalernas valberedning eftersträvar en öppen, transparent och demokratisk process i valet av en ny partiledare. Under våren har förbunden, sidoorganisationer och medlemmar föreslagit tänkbara kandidater och valberedningen har också genomfört ett flertal intervjuer. – Liberalerna kan glädja sig åt att det finns flera lämpliga och tänkbara partiledare.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar