KDU söker organisationssekreterare

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har idag ca 5800 medlemmar och har aktivitet över hela landet. I KDU ägnar vi oss först och främst åt att diskutera politik och att föra ut […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar