Vårändringsbudget: Sänkta avgifter för företagare

VÅRÄNDRINGSBUDGET. Förlängt växa-stöd till företagare och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar upp till 18 år är några av regeringens förslag i vårändringsbudgeten 2019.

Vårändringsbudgeten innebär omprioriteringar inom det arbetsmarknadspolitiska området för innevarande år. Totalt sett blir det en ökning med 364 miljoner kronor från M/KD-budgeten. Regeringen föreslår att den totala budgeten för arbetsmarknad och arbetsliv för 2019 ska vara drygt 74,3 miljarder kronor.

Ett förslag är att enmansföretag har rätt till nedsatt arbetsgivaravgift de första två åren när det anställer första gången. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på anställningar som påbörjas efter den 28 februari 2018.

Regeringen föreslår att avgifterna sätts ned så att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och gälla ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.

Login