Uppdraget: Hälsoränta för skattepengarna

INTERVJU. Erna Zelmin-Ekenhem chefar över en myndighet som ska genomföra flera tunga regeringsuppdrag samtidigt som ett stort antal personer ska nyanställas. 

Det är tydligt vart regeringens pengar som de tillskjuter till Arbetsmiljöverket ska gå. Ett ökat anslag på 25 miljoner kronor årligen ska leda till att myndigheten, som många år dragits med personalnedskärningar, ska nyanställa rejält. 300 inspektörer ska jobba på Arbetsmiljöverket år 2020.

– Det är ett stort och svårt arbete att se till att vi får in rätt personer som ska introduceras och tas om hand. En tung uppgift för myndigheten att göra, samtidigt som det är roligt att vi får möjligheten att anställa fler som ska jobba med de här viktiga frågorna, säger Erna Zelmin-Ekenhem i en intervju med Altinget.

LÄS MER: Arbetsmiljöverket kan få fler inspektörer

Login