TCO och M: Universitet behöver bättre matcha arbetsmarknadens efterfrågan

KOMPETENS. Moderaterna och TCO stödjer expansionen av yrkeshögskolan. Men nu vill de att även universitet och högskola ska bidra mer till att lösa arbetsmarknadens problem.

Både Socialdemokraterna och Moderaterna hävdar att arbetsmarknadsutskottet är det mest politiserade utskottet. Enligt Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Jessica Polfjärd, är den tydliga skiljelinjen mellan höger och vänster gammal tradition. 

– Men jag kan mycket väl se områden där vi kan jobba blocköverskridande, säger hon till Altinget. 

Läs också: Klassiska höger och vänster-fejden kommer fram i utskottet

Arbetsmarknaden och utskottet står inför stora utmaningar de kommande åren. Både hur man ska lösa kompetensförsörjningen inom välfärden och hur man ska parera en stundande lågkonjunktur. Både höger och vänster inom riksdagen är överens om problemen. Men de har ibland olika syn på lösningarna. 

Lärosätena kan vara en del av lösningen

Polfjärd vill att universitet och högskola ska få ett omställningsuppdrag. Där lärosätena ska erbjuda vidareutbildning och omskolning för att arbetskraften ska matchas mot arbetsmarknaden kommande år. 

– Vi ser en viss tröghet hos högskola och universitet, att man kanske ser på sin roll och funktion på ett annat sätt. Då får politiken titta på exempelvis finansieringssystem för att det ska bli mer attraktivt för universitet och högskola, säger Polfjärd. 

Läs också: GD: "Antal sökanden är den största flaskhalsen"

Eva Nordmark, ordförande för TCO, håller med Polfjärd och beklagar att utbudet av kurser för yrkesverksamma har minskat. TCO efterfrågar även ett studiemedelssystem och en utbildning som är mer anpassad till arbetsmarknaden. Så att man exempelvis kan studera och arbeta samtidigt. 

– Universitet och högskola måste bidra bättre till yrkesverksammas behov att vidareutbilda sig, säger hon till Altinget. 

M stödjer regeringens expansion

Yrkeshögskolan är desto mer anpassad till arbetslivet eftersom antalet utbildningsplatser styrs av efterfrågan av kompetens. Polfjärd anser att regeringen Löfvens rekordexpansion av yrkeshögskolan var bra. Moderaterna har därför inga planer på att stoppa den expansionen om de hamnar i regering. 

Nordmark ser positivt på expansionen, men är tveksam till utbudet för yrkesverksamma även där.  

– Våra medlemsgrupper kanske inte behöver gå två år i yrkeshögskoleutbildning. Däremot en kurs på ett par månader kan behövas. Men kurserna är ofta inlåsta i ett program, förklarar hon.

Forrige artikel SKL: Slopa krav om medfinansiering för yrkesvux SKL: Slopa krav om medfinansiering för yrkesvux Næste artikel KD kritiserar MYH – KD kritiserar MYH – "Hela landet ska leva"
Eva Nordmark:

Eva Nordmark: "Det handlar om att fokusera på här och nu"

INTERVJU. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har befunnit sig i dramats epicentrum sedan hon tillträdde förra hösten. Hon har varit ledare större delen av sin karriär och blir lugn i kris. Trots att coronakrisen kan vara länge tror hon på den goda viljan hos arbetsmarknadens parter och att krispaketen får effekt.

LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen

LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen

EKONOMI. Enligt LO kommer vi att se ett större bortfall i produktionen än vad regeringen räknar med, och arbetslösheten kommer att i slutet av året ligga på 10 procent. En halv miljon arbetstillfällen väntas försvinna under de närmsta månaderna enligt LO:s bedömning.