GD: "Antal sökanden är den största flaskhalsen"

UTBYGGNAD. Från 48 000 studerande till 70 000. Det är målet för yrkeshögskolan kommande åren. Men redan nu ser man stora hinder för att lyckas med expansionen.

Myndigheten för yrkeshögskolan gör nu den största expansionen av yrkeshögskoleutbildningar sedan starten 2009. Från i år och fyra år framåt sker expansionen. Regeringen har initierat en  ökning med 50 procent både för det ekonomiska anslaget och antal studerande. 

Läs också: Få studerar vidare i vissa regioner – trots större andel behöriga

Enligt myndighetens generaldirektör, Thomas Persson, är det för tidigt att utvärdera expansionen. De första studerande inom denna fas började nu efter sommaren. Men han anser att de kommer att klara av expansionen. Det enda hindret är att få fler att söka utbildningarna. Speciellt inom teknik och tillverkningssektorn. 

Login